Αποτελέσματα αναζήτησης

Αίτηση Διαγραφής χρέωσης Τ.Α.Π. και προστίμου λόγω ανακριβούς δήλωσης ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος
Οικονομική Επιτροπή 23/06/2020 Αρ. Αποφ.: 169/2020
Αίτηση Διαγραφής χρέωσης Τ.Α.Π. και προστίμου λόγω ανακριβούς δήλωσης ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος
Οικονομική Επιτροπή 23/06/2020 Αρ. Αποφ.: 168/2020
Αίτηση Διαγραφής χρεώσεων Δ.Τ. και Δ.Φ καθώς και προστίμων λόγω ανακριβούς δήλωσης ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος
Οικονομική Επιτροπή 23/06/2020 Αρ. Αποφ.: 167/2020
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. και Δ.Τ. & Δ.Φ. μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων
Οικονομική Επιτροπή 10/06/2020 Αρ. Αποφ.: 156/2020
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. και Δ.Τ. μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων
Οικονομική Επιτροπή 10/06/2020 Αρ. Αποφ.: 155/2020
«Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων».
Οικονομική Επιτροπή 26/03/2020 Αρ. Αποφ.: 112/2020
«Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος (υπ’ αριθ. 6152/09-03-2020 αίτηση)».
Οικονομική Επιτροπή 26/03/2020 Αρ. Αποφ.: 111/2020
«Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. 2019».
Οικονομική Επιτροπή 19/03/2020 Αρ. Αποφ.: 104/2020
«Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. 2019».
Οικονομική Επιτροπή 19/03/2020 Αρ. Αποφ.: 103/2020
«Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. 2019».
Οικονομική Επιτροπή 19/03/2020 Αρ. Αποφ.: 102/2020
«Διαγραφή χρέωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ.».
Οικονομική Επιτροπή 19/03/2020 Αρ. Αποφ.: 101/2020
«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής – υπ΄ αριθμ. 23814/13-08-2019 αίτηση Α. Ο.».
Οικονομική Επιτροπή 05/03/2020 Αρ. Αποφ.: 84/2020
«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής».
Οικονομική Επιτροπή 05/03/2020 Αρ. Αποφ.: 83/2020
«Επιστροφή ποσού που αφορά Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ετών 2016 - 2020».
Οικονομική Επιτροπή 05/03/2020 Αρ. Αποφ.: 82/2020
«Επιστροφή ποσού που αφορά Τέλος Ακίνητης Περιουσίας».
Οικονομική Επιτροπή 05/03/2020 Αρ. Αποφ.: 81/2020
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr