Αποτελέσματα αναζήτησης

Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΟΡΡΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ).
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7Π8ΦΩ9Λ-ΔΒΙ 20/06/2014 Αρ. Πρωτ.: 030.9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Α. ΚΟΤΣΙΛΙΜΠΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.).
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 79ΨΩΩ9Λ-561 20/06/2014 Αρ. Πρωτ.: 030.8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΤΣΙΚΟΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ).
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7ΦΖ3Ω9Λ-ΑΡ2 20/06/2014 Αρ. Πρωτ.: 030.7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΝΤΟΥΜΟ ΡΟΛΑΝΤ).
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 71Ζ7Ω9Λ-0ΩΚ 20/06/2014 Αρ. Πρωτ.: 030.6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΛΑΓΓΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.).
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7Δ0ΞΩ9Λ-ΚΞ8 20/06/2014 Αρ. Πρωτ.: 030.5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Δ. ΜΑΚΡΟΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.).
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 72ΘΠΩ9Λ-ΖΙΠ 20/06/2014 Αρ. Πρωτ.: 030.4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΕΡΟΥΛΗ – ΟΡΕΣΤΗ ΒΕΡΟΥΛΗ Ο.Ε.).
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω9ΕΓΩ9Λ-ΞΡΟ 20/06/2014 Αρ. Πρωτ.: 030.3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ι. ΦΛΩΡΟΣΚΟΥΦΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.).
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω6Κ1Ω9Λ-ΦΨ3 20/06/2014 Αρ. Πρωτ.: 030.2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΖΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ).
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Β5Ω4Ω9Λ-ΟΝ7 20/06/2014 Αρ. Πρωτ.: 030.1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΡΟΠΟΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ & ΣΙΑ Ε.Ε.).
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω3Δ1Ω9Λ-ΓΟΝ 13/06/2014 Αρ. Πρωτ.: 2.1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Δ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο. ΦΟΝΙΑ ΕΠΕ).
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΦΖΩ9Λ-ΦΨΞ 21/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 28.4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Α. ΚΟΤΣΙΛΙΜΠΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.).
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΦΖΩ9Λ-ΑΦΒ 21/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 28.3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΤΣΑΚΙΡΗ ΙΩΑΝΝΗ).
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΦΖΩ9Λ-ΔΔ1 21/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 28.2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση προέγκρισης ή μη ίδρυσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΒΙΔΑΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ).
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΦΖΩ9Λ-6Ψ7 21/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 28.1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
«Ανάκληση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ)».
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΦΖΩ9Λ-8Ο5 21/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 21.6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr