Μείωση δημοτικών τελών σε πολιτιστικούς, μορφωτικούς, αθλητικούς συλλόγους και σωματεία, με έδρα το Γαλάτσι

12-11-2020 Ενημέρωση

Μείωση δημοτικών τελών σε πολιτιστικούς, μορφωτικούς, αθλητικούς συλλόγους και σωματεία, με έδρα το Γαλάτσι. 

Σύμφωνα με την με αριθμό 233/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για το έτος 2021 καθορίζεται η μείωση δημοτικών τελών σε πολιτιστικούς, μορφωτικούς, αθλητικούς συλλόγους και σωματεία με έδρα το Δήμο Γαλατσίου Αττικής, με ορισμό νέου συντελεστή βάσει του αρ. 185 του ν. 4555/2018 για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς από 1,37 € / τ.μ. σε 0,69 € / τ.μ., λόγω των συνθηκών της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να αιτηθούν μέχρι την 30η Νοεμβρίου την ένταξη τους στο μειωμένο συντελεστή, στο πρωτόκολλο του Δήμου μας ή ηλεκτρονικά στο email protokollo@galatsi.gr , καταθέτοντας έναν πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ, ο οποίος θα πρέπει να είναι στο όνομα/επωνυμία του συλλόγου/σωματείου.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

 

Μείωση δημοτικών τελών σε πολιτιστικούς συλλόγους
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr