Ληξιαρχική πράξη γέννησης

Για την ληξιαρχική πράξη γέννησης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Δελτίο γέννησης από την κλινική, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από το μαιευτήρα ιατρό
  2. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, που ήδη πρέπει να υπάρχει από τη διενέργεια του γάμου των γονέων
  3. Δελτία ταυτότητας των γονέων
  4. Ληξιαρχική καρτέλα ή οικογενειακό βιβλιάριο
  5. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής καστάστασης
  7. Εμπρόθεσμη δήλωση: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό
  8. Υπόχρεοι για τη δήλωση: Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που αποδεδειγμένα παραστάθηκε στον τοκετό
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr