Πιστοποιητικά Δημοτολογίου

Για διαβατήριο:

Για ταυτοπροσωπία (π.χ. για εξετάσεις ξένων γλωσσών)

Για αθλητική χρήση:

Για εγγραφή σε οικογενειακή μερίδα συζύγων που είναι δημότες Δήμου Γαλατσίου:

Για εγγραφή οικογένειας όταν ο ένας σύζυγος είναι δημότης Γαλατσίου και ο άλλος μη δημότης:

Για εγγραφή στα μητρώα αρρένων:

Για εγγραφή ανηλίκου αδηλώτου:

Για τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό επιπροσθέτως χρειάζεται:

Για εγγραφή ενήλικου αδηλώτου:

Για τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό επιπροσθέτως χρειάζεται:

Για εγγραφή στα μητρώα αρρένων αλλοδαπού αρρένος υιοθετηθέντος από Έλληνες γονείς:

Για μετεγγραφή στο μητρώο αρρένων:

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr