ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

11-11-2013 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               Γαλάτσι 08- 11- 2013

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ                       Αρ. Πρωτ.: 43297
            ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 213.2055417

 

 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα τη  12η Νοεμβρίου 2013,ημέραΤρίτη και ώρα 21:00 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
μοναδικο θεμα της ημερησιας  ΔιαταξηΣ

Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 467/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με το προσαρμοσμένο, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α., σχέδιο του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Ετήσιου οικ. έτους 2014

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr