Πρόσκληση Δ.Σ. για την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019

11-11-2019 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 31409 Ημ/νία Πρωτ.: 11/11/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 15η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

     
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

     
1ο Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2020. κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

     
2ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 218/2019 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του Προϋπολογισμού έτος 2019». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
3ο Καθορισμός ειδικοτήτων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) έτους 2019. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
4ο Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου, για το έτος 2020 και εφεξής. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
5ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

προσκληση δημοτικου συμβουλίου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]