Πρόσκληση Δ.Σ. για την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

18-11-2019 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 32125 Ημ/νία Πρωτ.: 18/11/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 22α Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
1ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 241/2019 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την Έγκριση ή μη 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Γαλατσίου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
2ο
Έγκριση ή μη για τη διεξαγωγή εκδήλωσης με θέμα “Δρόμενα Χριστουγέννων” την 3η Δεκεμβρίου 2019.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

προσκληση δημοτικου συμβουλίου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr