Πρόσκληση Δ.Σ. για την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015

11-12-2015 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Γαλάτσι,11-12-2015
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  Αριθ. Πρωτ.: 40533
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 – 430 – 383
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 17η Δεκεμβρίου 2015,ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
1ο
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση σε τράπεζα των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
2ο
Έγκριση δημιουργίας εκπαιδευτικού εργαστηρίου.
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
3ο
Έγκριση διαπολιτισμικής εκδήλωσης με θέμα “Πολιτισμών …… Γεύσεις”, ψήφιση πίστωσης ενδεικτικού ποσού 800,00 € και καθορισμός τρόπου ανάδειξης προμηθειών και υπηρεσιών.
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
4ο
Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 23/2013.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
5ο
Έγκριση διενέργειας και διάθεση πίστωσης της εκδήλωσης Εορτασμού των Θεοφανείων 2016.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
6ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 314/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον καθορισμό δόσεων για τα μισθώματα του περιπτέρου επί της Λ. Βεΐκου 48 οικονομικού έτους 2015.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
7ο
Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλής του κ. Λάμπρου Γεωργίου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
8ο
Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλής του κ. Ξυπνητού Μιχαήλ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
9ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. ακινήτου, της κ. Βρουβίδου Αργυρούς – Πολυξένης, επί της οδού Σκύρου 1.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
10ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. οικοπέδου, της κ. Σπηλιωτοπούλου Ειρήνης, επί της οδού Ωρωπού 152.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                                   Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
             ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr