Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τρίτη 9 Απριλίου 2019

05-04-2019 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 11079 Ημ/νία Πρωτ.: 5/4/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο 4ο Γενικό Λύκειο Γαλατσίου την 09η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συνεδρίαση στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

     

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

     
1o Συζήτηση για τα θέματα Παιδείας. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

 

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς

 

Οι Πρόεδροι των

Σχολικών Επιτροπών

κ. Ιωάννης Σκληράκης

κ. Ευάγγελος Μπουγιούκας

     

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

 

 

δημοτικό συμβούλιο
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr