Πρόσκληση Δ.Σ. Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

21-05-2020 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 1189 Ημ/νία Πρωτ.: 21/5/2020 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας ενημερώνουμε ότι δια περιφοράς θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση (σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 18318 13/03/2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών) την  26η Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ., του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

                                         ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

1.

Υποβολή λογαριασμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», για τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 2020, από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου
2. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής  Ζωής, έτους 2019-2020, μηνών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020,  ποσού 46.273,90 € ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, ποσού 42.560,24 € .Συνολικό ποσόν 88.834,14 €.

(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ – ΚΩΔ. ΟΠΣ : 5047191/63 και  ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ – ΚΩΔ. ΟΠΣ : 5046055/371.

3. Α) Έγκριση των  απαραίτητων προϋποθέσεων για την εγγραφή και την επανεγγραφή νηπίων-βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Γαλατσίου, Β) Εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης για τις εγγραφές και επανεγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» & Γ) Λήψη απόφασης για την οικονομική συμμετοχή (τροφεία) εγγραφών και επανεγγραφών, που θα καταβάλλεται για τη φιλοξενία νηπίων και βρεφών  καθώς και  απαλλαγές καταβολής τροφείων-πιθανή μείωση αυτών-ειδικές ρυθμίσεις, για το σχολικό  έτος 2020-2021.
4. Σύσταση τριμελούς ειδικής επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Γαλατσίου, σχολικού έτους 2020-2021.

 

Παρακαλούμε τα Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. όπως προσέλθουν σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr