Πρόσκληση Δ.Σ. Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου

06-03-2019 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 590 Ημ/νία Πρωτ.: 6/3/2019 Εποπ. Φορέας: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την 12η Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

 

Αριθμός

θέματος

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1ο Έγκριση αθλητικού προγράμματος camp, για το έτος 2019.
2ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών για το camp 2019.
3ο Τροποποίηση της με αριθ. 11/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τους όρους διακήρυξης του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου CINE ΓΑΛΑΤΣΙ».
4ο Έγκριση διενέργειας της 1ης Επιμορφωτικής Αθλητικής Ημερίδας σε συνεργασία με την εταιρεία SPORT GALLERY ΕΠΕ στις 20/3/2019 και εξειδίκευση πίστωσης.
5ο Έγκριση: α) διενέργειας αθλητικής εκδήλωσης στο πλαίσιο του 2ου Αττικού Αγώνα Δρόμου που συνδιοργανώνεται με τον ΣΚΑΪ και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε», β) εξειδίκευση πίστωσης και γ) ανάθεση σε εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο της διοργάνωσης και πραγματοποίησης της παραπάνω εκδήλωσης.
6ο Έγκριση συν διοργάνωσης του 7ου ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ «ΓΑΛΑΤΣΙ 2019» με τον Ποδοσφαιρικό Αθλητικό Σύλλογο (Π.Α.Σ.) Γαλάτσι από 22/4/2019 έως 25/4/2019 και εξειδίκευση πίστωσης.
7ο Έγκριση συν διοργάνωσης αγώνων ελεύθερης κατάδυσης στις 14 Απριλίου 2019 με την AIDA HELLAS στο κολυμβητήριο του Άλσους Βεϊκου.
8ο Έγκριση διοργάνωσης επετειακής εκδήλωσης της Χορωδίας του Ν.Π. στις 14 Απριλίου 2019 και εξειδίκευση πίστωσης.
9ο Έγκριση συμμετοχής της Χορωδίας του Ν.Π. σε εκδήλωση της Ομάδας Γυναικών Παλλήνης-Γέρακα-Ανθούσας στις 30/3/2019.
10ο Έγκριση συνδιοργάνωσης με το Θέατρο Σκιών Θανάση και Κώστα Σπυρόπουλου εκδήλωσης στις 24/3/2019.
11ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής διάφορων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στο Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα  με τον Ν. 4412/2016 άρθρο 219 παρ. 5.
12ο Τροποποίηση της 30/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρούσα να επιδοθεί εντός της νομίμου προθεσμίας.

Η   Π ρ ό ε δ ρ ο ς
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ
Πρόσκληση Δ.Σ Πολιτιστικού
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr