Πρόσκληση Δ.Σ. Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού για τις 25 Φεβρουαρίου

22-02-2019 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 414 Ημ/νία Πρωτ.: 21/2/2019 Εποπ. Φορέας: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την 25η Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

Αριθμός

θέματος

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1ο 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2019.
2ο Αναμόρφωση στόχων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2019.
3ο Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2019 από την Ταμειακή Υπηρεσία (Ιανουαρίου  2019).
4ο Αποδοχή ένταξης του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της Πράξης «Επεμβάσεις συντήρησης στο κολυμβητήριο» του Δήμου Γαλατσίου, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής.
5ο Αποδοχή ή μη αιτήματος για δωρεάν χρήση του κολυμβητηρίου  κατόπιν αίτησης υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
6ο Έγκριση ή μη παραχώρηση του κλειστού γηπέδου μπάσκετ του Άλσους Βεϊκου στις 17/3/2019 για διοργάνωση εκδήλωσης φιλανθρωπικού χαρακτήρα.
7ο Έγκριση συμμετοχής της Χορωδίας του Ν.Π. στο 4ο Φεστιβάλ Χορωδιών του Δήμου Ηρακλείου Αττικής το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 16/5 έως 17/5/2019.
8ο Έγκριση εξειδίκευση πίστωσης για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία νέου λογισμικού για τις αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του Ν.Π.
9ο Έγκριση πραγματοποίησης δύο θεατρικών παραστάσεων της Θεατρικής ομάδας του ΝΠΔΔ στις 16 και 17 Μαρτίου 2019 στο πολιτιστικό χώρο «Καμίνι» και εξειδίκευση πίστωση ποσού 1.100,00 € του Κ.Α. 10-6471.0001 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων».
10ο Έγκριση ή μη εκδήλωσης των Διαδημοτικών Πολιτιστικών Προγραμμάτων που διοργανώνει ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων.

Η παρούσα να επιδοθεί εντός της νομίμου προθεσμίας.

          Η   Π ρ ό ε δ ρ ο ς

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ

Πολιτιστικός οργανισμός
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr