ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 10ης Σεπτεμβριου 2009

04-09-2009 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Π Ρ Ο Σ
Τ…. Δημοτικ….. Σύμβουλο
…………………………………………………………………
Σύμφωνα με τα άρθρα 95, 96 Ν. 3463/2006 (Νέου Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 10η Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30,για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΤΟΣ
 
ΘεμαΤΑ της ΗμερησιαΣ ΔιαταξηΣ
 
 
 
 
 
1ο
 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2009
 
 
 
 
 
2ο
 
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2009
 
 
 
 
 
3ο
 
Λήψη απόφασης για τη παραχώρηση του δημοτικού ακινήτου επί των οδών Αχιλλέως 3 & Ζήνωνος 4Α στο ΝΠ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Γαλατσίου» για τη στέγαση και λειτουργία του Ζ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού
 
 
 
 
 
4ο
 
Παραλαβή και έγκριση σύνταξης αρχιτεκτονικής μελέτης για την κατασκευή πλατείας μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου, Λυκούργου, Ύδρας και Απειράνθου
 
 
 
 
 
5ο
 
Τρόπος εκτέλεσης για το έργο: «Βαφή κοινοχρήστων χώρων (Πλατειών – νησίδων κλπ.)»
 
 
 
 
 
6ο
 
Παραλαβή και έγκριση σύνταξης αρχιτεκτονικής μελέτης για την κατασκευή πλατείας στην οδό Κρήτης
 
 
 
 
 
7ο
 
Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση νησίδας της Λ. Βεΐκου και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
 
 
 
 
 
8ο
 
Υποβολή ένταξης πρότασης για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 2007 – 2013 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 09_2.1
 
 
 
 
 


 
9ο
 
Παραλαβή και έγκριση του έργου του Συμβούλου στα πλαίσια της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου Γαλατσίου στην Προσυμβατική Διαδικασία Επιλογής ΣΔΙΤ για τα έργα:
 
 
 
α) «Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης σε ιδιόκτητο οικόπεδο επί των οδών Ηνιόχου – Κουντουριώτου – Βεΐκου, διαχείριση και λειτουργία του Δήμου Γαλατσίου Αττικής» με τη μέθοδο ΣΔΙΤ
 
β) «Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης σε ιδιόκτητο οικόπεδο επί των οδών Γαλατσίου – Λυσίου – Ιπποκράτους, διαχείριση και λειτουργία του Δήμου Γαλατσίου Αττικής» με τη μέθοδο ΣΔΙΤ
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει τη πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΜΠΟΥΡΑΣ
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr