ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

11-11-2013 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                                    
 

 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Γαλάτσι 08- 11- 2013

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Αριθ. Πρωτ.: 43296

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα τη 12η Νοεμβρίου 2013,ημέρα Τρίτηκαι ώρα20:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
 

 

 

ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου οικ. έτους 2014.

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

2ο

Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, οικ. έτους 2013 (Διαβίβαση εισήγησης – απόφασης Ο.Ε. 468/2013).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

3ο

6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2013.

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

4ο

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Σχεδίου Δράσης οικ. έτους 2013.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

5ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2013.

κ. Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος

Πρόεδρος του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

 

 

 

6ο

Έγκριση απολογισμού Εσόδων – Εξόδων του  Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικ. έτους 2012.

κ. Κιτσίνη Γεωργία
Δημοτική Σύμβουλος

«Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»

 

 

 

7ο

Έγκριση διενέργειας προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Γ΄& ΣΤ΄ Παιδικών Σταθμών του Δήμου Γαλατσίου για το έτος 2013.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

8ο

Εκδίκαση της με αρ. πρωτ. 36250/25-09-2013 ένσταση της εργολήπτριας Δημοσίων έργων Λήδας – Καλλιόπης Παπαγεωργίου αναδόχου του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 

 

 

 

9ο

Έγκριση διενέργειας έκθεσης «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛ-ΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», από το Τμήμα Παιδείας, διάθεση ποσού έως 700,00 € και ψήφιση πίστωσης του ποσού.

κ. Σοφία Λεπίδα-Ντάγλα

Εντεταλμένη Δημοτ. Συμ/λος

Πρόεδρος Δ.Ε.Π. και

Πρόεδρος Σχολ. Επιτρ. Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

10ο

Έγκριση στήριξης και συνεργασίας από το Δήμο Γαλατσίου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο για την υλοποίηση του τριετούς προγράμματος «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ».

κ. Σοφία Λεπίδα-Ντάγλα
Εντεταλμένη Δημοτ. Συμ/λος
Πρόεδρος Δ.Ε.Π. και

Πρόεδρος Σχολ. Επιτρ. Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

 

11ο

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας. (Διαβίβαση Απόφασης Ο.Ε. 471/2013).

κ. Μπούρας Αθανάσιος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

12ο

Έγκριση διοργάνωσης προγράμματος, Ενημέρωσης και Πρόληψης του καρδιαγγειακού κινδύνου.

κ. Μπούρας Αθανάσιος
Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

13ο

Εξαίρεση από κατεδάφιση κλίμακας (ράμπας) επί του πεζοδρομίου της οδού Αγ. Αναργύρων αρ. 29.

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 

 

 

 

14ο

Κοπή δένδρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 26 & Φιγαλείας , ( Διαβίβαση Απόφασης Ε.Π.Ζ. 56/2013).

κ. Δήμος Κων/νος
Εντεταλμένος
    Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

15ο

Κοπή δένδρων, ( Διαβίβαση Απόφασης Ε.Π.Ζ. 79/2013).

κ. Δήμος Κων/νος
Εντεταλμένος
    Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

16ο

Μείωση Δημοτικών Τελών κατά 50% της κ. Λαμπροπούλου Χρυσάφω σύμφωνα με τη διάταξη του Ν. 3463/2006 άρθρο 202 παρ. 3.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

17ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Διαμαντόπουλου Βασίλειου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

18ο

Διαγραφή χρέωσης της RONS.A. της ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ Α.Ε., από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

19ο

Διαγραφή χρέωσης της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε., από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

20ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Κατσίνα Σταυρούλα, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

21ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Μουτσοπούλου Εμμανουήλ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

22ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Δεσινιώτη Γεωργίου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

23ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Δρακάτου Σπυρογιάννη, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

24ο

Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων για το ακίνητο επί της οδού Χρ. Λαδά 19, του Μάνου Γεώργιου και της Μάνου Ελένης.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

25ο

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Αγαλιώτη Αντωνίου επί της Πάρνηθος 69.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 
 

Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                                                                 

 

                                                                             

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 
 
 
                                                                             ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ


Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr