ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

20-04-2012 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          Γαλάτσι  20- 04- 2012

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ            Αριθ. Πρωτ.: 12308
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 25η Απριλίου 2012,ημέραΤετάρτη και ώρα 20:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ

 
 

 
Θεματα της Ημερησιας Διαταξης

 

 

 

 

 

1ο

 

Κλήρωση θέσεων για την Ιερά Πανήγυρη της Αγ. Ειρήνης σύμφωνα με τον Ν. 3769/2009 άρθρο 16.

 

 

 

 

 

 

2ο

 

Κλήρωση θέσεων για την Ιερά Πανήγυρη της Αγ. Γλυκερίας σύμφωνα με τον Ν. 3769/2009 άρθρο 16.

 

 

 

 

 

 
 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη      προθεσμία.

                                                                          H Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 

                                                                         ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΤΣΙΝΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
     ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                                                                            

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        Γαλάτσι 20- 04- 2012

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ          Αριθ. Πρωτ.: 12307
 Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους                 
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 213.2055417
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα τη  25η Απριλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
 

 
Μοναδικο Θεμα της ΗμερησιαΣ ΔιαταξηΣ

 

 

 

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών.

 

 

 
 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 
                                                                                   

                                             Η Πρόεδρος του Δ.Σ

 

                                                                    

                                                                         ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΙΤΣΙΝΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr