ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 26-5-2009

22-05-2009 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ

Τ…. Δημοτικ….. Σύμβουλο

…………………………………………………………………

Σύμφωνα με τα άρθρα 95, 96 Ν. 3463/2006 (Νέου Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 26η Μαϊου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.4 του Ν.Κ.Δ.Κ.:

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΣ

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ της Ημερησιας Διαταξης

 

Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2008 του Δήμου Γαλατσίου.

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει τη πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr