ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 29-6-2009

25-06-2009 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Π Ρ Ο Σ
Τ….    Δημοτικ…..   Σύμβουλο
…………………………………………………………………
Σύμφωνα με τα άρθρα 95, 96 Ν. 3463/2006 (Νέου Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 29η Ιουνίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
 
 
 
 
 
ΘεμαΤΑ της ΗμερησιαΣ ΔιαταξηΣ
 
 
 
 
 
1ο
 
Aναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2009.
 
 
 
 
 
2ο
 
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2009.
 
 
 
 
 
3ο
 
Έκφραση γνώμης επί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Πνευματικό Κέντρο Γαλατσίου» οικ. έτους 2009.
 
 
 
 
 
4ο
 
Έκφραση γνώμης επί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Δημοτικό Γυμναστήριο Γαλατσίου» οικ. έτους 2009.
 
 
 
 
 
5ο
 
Έκφραση γνώμης επί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Κ.Α.Π.Η.» Δήμου Γαλατσίου οικ. έτους 2009.
 
 
 
 
 
6ο
 
Έκφραση γνώμης επί του Απολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί» Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 2008.
 
 
 
 
 
7ο
 
Επανακαθορισμός ορίων Λαϊκής αγοράς.
 
 
 
 
 
8ο
 
Ανάκληση άδειας λειτουργίας της «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» του κ. Φερτάκη Αθανασίου εντός του Άλσους Βεϊκου.
 
 
 
 
 
9ο
 
Ανάκληση άδειας λειτουργίας της «QUALITY TASTE Α.Ε.» ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ εντός του Άλσους Βεϊκου.
 
 
 
 
 
10ο
 
Έγκριση απασχόλησης δώδεκα εργατών για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου μας κατά τους θερινούς μήνες.
 
 
 
 
 
11ο
 
Έγκριση αγοράς τριών ΙΧ Αυτοκινήτων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου.
 
 
 
 
 
12ο
 
Έγκριση αγοράς δύο δικύκλων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου.
 
 
 
 
 
13ο
 
Δωρεά τεσσάρων (4) κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων χωριτικότητας 1.100 lt από το Δήμο Γαλατσίου στο Δήμο Δρυμαλίας Νάξου.
 
 
 
 
 
14ο
 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 173/09 απόφ. Δ. Σ. που αφορά τον καθορισμό ωρών υπερωριακής απασχόλησης της υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 
 
 
 
15ο
 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 38/08 μελέτης του έργου: «Ανάπλαση οδού Αγ. Γλυκερίας».
 
 
 
 
 
16ο
 
Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 7-9-1999 στην Ασβεστοκάμινο που βρίσκεται στο Ο.Τ. 51/τ.98 του Δήμου Γαλατσίου».
 
 
 
 
 
17ο
 
Έγκριση άδειας για την «Κατασκευή πλατείας μεταξύ των οδών Παραδεισίων -Ιέρακος-Κενταύρου».
 
 
 
 
 
18ο
 
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο: «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Δημοτικών οδών».
 
 
 
 
 
19ο
 
Έγκριση Πρακτικού – Εισήγησης κοπής δένδρων.
 
 
 
 
 
20ο
 
Ορισμός Επιτροπών διαγωνισμού, παρακολούθησης και παραλαβής καθώς και αναπληρωματικών του έργου: «Εφαρμογές για την προώθηση της Ευρυζωνικότητας μέσω της επέκτασης και ανάπτυξης δικτυακών υποδομών και εφαρμογών στο Δήμο Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
21ο
 
Αποδοχή παραίτησης της κ. Στεφανάκη Ματίνας και αντικατάστασης του κ. Σιψά Γεωργίου, τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. της 6ης Σχολικής Επιτροπής.
 
 
 
 
 
22ο
 
Οριοθέτηση και διαμόρφωση χώρου για την τοποθέτηση, από το ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ προτομής «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ»
 
 
 
 
 
23ο
 
Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων σε πεζοδρόμια του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
24ο
 
Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ι. Φωκά αρ. 88.
 
 
 
 
 
25ο
 
Παραχώρηση χώρου ελεύθερης διέλευσης επί του οδοστρώματος της οδού Καραϊσκάκη αρ. 19 και 21.
 
 
 
 
 
26ο
 
Διαγραφή χρεώσεων της κ. Κρίκου Ιάσμη-Ιωάννας από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π. για το οικόπεδο επί της οδού Λ. Κατσώνη αρ. 6.
 
 
 
 
 
27ο
 
Διαγραφή χρεώσεων της κ. Φίλου-Καπέλη Άννας από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π. για το οικόπεδο επί της οδού Λασιθίου αρ. 1.
 
 
 
 
 
28ο
 
Διαγραφή χρεώσεων της κ. Αθανασίου Πολυξένης από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π. για το οικόπεδο επί της οδού Βυζαντίου αρ. 8.
 
 
 
 
 
29ο
 
Διαγραφή χρεώσεων του κ. Αθανασίου Ιωάννη από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π. για το οικόπεδο επί της οδού Βυζαντίου αρ. 8.
 
 
 
 
 
30ο
 
Διαγραφή χρεώσεων της κ. Ντζόγια Ελευθερίας από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π. για το οικόπεδο επί της οδού Καβάλας αρ. 23.
 
 
 
 
 
31ο
 
Διαγραφή χρεώσεων του κ. Ντζόγια Χρίστου από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π. για το οικόπεδο επί της οδού Καβάλας αρ. 23.
 
 
 
 
 
32ο
 
Διαγραφή χρεώσεων της κ. Γκίνη Ειρήνης από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π. για το οικόπεδο επί της οδού Φαρών αρ. 3.
 
 
 
 
 
33ο
 
Διαγραφή χρεώσεων του κ. Παπαδογιαννάκη Νικολάου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων για παράβαση Κ.Ο.Κ.
 
 
 
 
 
34ο
 
Επιστροφή χρηματικού ποσού 229,00 € στην κ. Κεδίκογλου Αντωνία, για τη θέση 78 (Α΄ζώνη πανηγύρι Αγ. Ειρήνης).
 
 
 
 
 
35ο
 
Επιστροφή χρηματικού ποσού 45,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον αλλοδαπό κ.BEJDO SAIMIR για παράβολο ανανέωσης άδειας διαμονής.
 
 
 
 
 
36ο
 
Λήψη απόφασης για την εφαρμογή προγράμματος σίτισης 10 απόρων μη λειτουργικών μοναχικών ΑμεΑ του Δήμου μας κατά τη θερινή περίοδο 2009.
 
 
 
 
 
37ο
 
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του κ. Γεωργιόπουλου Κων/νου, κατοίκου και Δημότη Γαλατσίου, επί της οδού Δρυάδων αρ. 17.
 
 
 
 
 
38ο
 
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση της κ. Δρίβα Βασιλικής, κατοίκου του Δήμου μας, επί της οδού Τράλλεων αρ. 140.
 
 
 
 
 
39ο
 
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση της κας Κορκού Δέσποινας, κατοίκου του Δήμου μας, επί της οδού Ήρας αρ. 59.
 
 
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει τη πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
                                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.          
 
 
  
                                                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΜΠΟΥΡΑΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr