Πρόσκληση Δ.Σ. 31-3-2009

30-03-2009 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Γαλάτσι 26-03-2009

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 10171

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 210.2143417

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ

Τ…. Δημοτικ….. Σύμβουλο

…………………………………………………………………

Σύμφωνα με τα άρθρα 95, 96 Ν. 3463/2006 (Νέου Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 31η Μαρτίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΣ

 

Θεματα της Ημερησιας Διαταξης

1ο

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2009.

2ο

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου οικ. έτους 2009.

3ο

Τροποποίηση της υπ΄ αριθ 358/2007 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την μείωση τιμολογίου κατά 50% των Δημοτικών Τελών και Φόρων για κατοικίες πολυτέκνων Δημοτών στα όρια του Δήμου μας.

4ο

Τροποποίηση της υπ΄αριθ 353/2008 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την μείωση τιμολογίου κατά 50% των Δημοτικών Τελών και Φόρων για κατοικίες απόρων και ΑΜΕΑ.

5ο

Πώληση σε ιδιώτη τμήματος οικοπεδικής έκτασης 51,60 τ.μ. λόγω προσκύρωσης (πρ. αναλογισμού 23/08), στο Ο.Τ. 100 Α/Τ 97 του Δήμου μας επί της οδού Αγ. Αναργύρων.

6ο

Έγκριση σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης λόγω προσκύρωσης έκτασης 68,60 τ.μ. ιδιοκτησίας της κ. Αναζίκου Αγγελικής επί της οδού Ιπποκράτους αρ. 7.

7ο

Έκφραση γνώμης επί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Κ.Α.Π.Η. Γαλατσίου» οικ. έτους 2009.

8ο

Έκφραση γνώμης επί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Δημοτικό Γυμναστήριο Γαλατσίου» οικ. έτους 2009.

9ο

Έκφραση γνώμης επί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Πνευματικό Κέντρο Γαλατσίου» οικ. έτους 2009.

10ο

΄Εκφραση γνώμης επί του Απολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Γαλατσίου», οικ. έτους 2002.

11ο

Έκφραση γνώμης επί του Απολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Γαλατσίου», οικ. έτους 2006.

12ο

Έκφραση γνώμης επί του Απολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν. Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Γαλατσίου», οικ. έτους 2007.

13ο

Έγκριση πρόσληψης πέντε (5) Εργατών Γενικών Καθηκόντων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.

14ο

Συμπλήρωση της 408/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την καθιέρωση 24ωρης καθημερινής λειτουργίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, υπηρεσιών του Δήμου μας για το έτος 2009.

15ο

Ορθή επανάληψη της 198/08 απ. του Δημοτικού Συμβουλίου με την πρόσληψη με επιλογή ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής.

16ο

Ορθή επανάληψη της με αρ. 5/09 απόφασης του Ν.Π. «Δημοτικό Γυμναστήριο Γαλατσίου» σχετικά με την έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.

17ο

Ορισμός Προέδρου μετά του Αναπληρωτή του για το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων, Κέντρων Διασκέδασης κ.λ.π.

18ο

Έκφραση γνώμης επί της ονοματοδοσίας της αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου στο χώρο του Δημαρχείου σε αίθουσα «ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ».

19ο

Καθορισμός αμοιβής και ψήφιση πίστωσης για την καταβολή αμοιβής και δαπανών του Δικηγόρου κ. Ζαχαρία Σαλούστρου από την διεκπεραίωση δικαστικής υπόθεσης του Δήμου.

20ο

Καθορισμός πρόσθετης αμοιβής της Δικηγόρου κ. Μπακάλου Ισιδώρας για τη διεκπεραίωση των αναγκαίων επιπρόσθετων διαδικασιών δήλωσης των ακινήτων του Δήμου στο Εθνικό Κτηματολόγιο και ψήφιση πίστωσης.

21ο

Διαγραφή χρέωσης παράβασης Κ.Ο.Κ. του κ. Αναγνωστόπουλου Γεωργίου.

22ο

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Νικολόπουλου Λυμπέριου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ για το ακίνητο επί της οδού Σούδας αρ. 8.

23ο

Διαγραφή χρεώσεων της κ. Δρόσου Αικατερίνης από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ για ακίνητο μη ηλεκτροδοτούμενο επί της οδού Λέσιγκ αρ. 14.

24ο

Επιστροφή χρηματικού ποσού 14,68 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντως για παράβαση Κ.Ο.Κ. του κ. Βραχνού Δημητρίου.

25ο

Επιστροφή χρηματικού ποσού 40,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντως για παράβαση Κ.Ο.Κ. του κ. Καρούσου Ηλία.

26ο

Επιστροφή χρηματικού ποσού 300,00 € στην αλλοδαπή SKENDAJ SADETE ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για παράβολο ανανέωσης άδειας διαμονής.

27ο

Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας (κινητή καντίνα) του κ. Ρουσουνέλη Νικολάου.

28ο

Έγκριση για τη διενέργεια και την κάλυψη δαπανών της εκδήλωσης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2009.

29ο

Λήψη απόφασης για την ίδρυση & λειτουργία της Τράπεζας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας της.

30ο

Έγκριση διοργάνωσης επιστημονικής ημερίδας του Δήμου Γαλατσίου με θέμα: «Αλλεργίες στην παιδική ηλικία» σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης και Πανεπιστήμιο Αθηνών, στις 10 Απριλίου 2009 από 17:00 έως 20:00 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου μας.

31ο

Έγκριση διοργάνωσης 1ου Ποδηλατικού Αγώνα του Δημοτικού Γυμναστηρίου Γαλατσίου, στις 10 Μαϊου 2009 και ώρα 10:30 έως 13:00, με τη συμμετοχή όλων των φορέων του Δήμου μας. (Εκκίνηση από Λ. Βεϊκου – ΠΑΛΑΙ, Αγ. Γλυκερίας, Ελ. Βενιζέλου, Πρωτοπαπαδάκη και τερματισμός πάλι στο ΠΑΛΑΙ).

32ο

Λήψη απόφασης Εφαρμογής Προγράμματος Οικονομικής ενίσχυσης οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου μας ΠΑΣΧΑ 2009.

33ο

Οικονομική ενίσχυση του κ. Θανόπουλου Κων/νου, κατοίκου του Δήμου μας.

34ο

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του κ. Χατζημπεκήρ Μεμέτ, κατοίκου του Δήμου μας.

35ο

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του κ. Σατσάνη Πρόδρομου, κατοίκου του Δήμου μας.

36ο

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση της κ. Σαλωμίδη – Κρυσταλάντου Πολυξένης, κατοίκου του Δήμου μας.

37ο

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής Χ.Ε. 342/4-3-09 στο όνομα του υπαλλήλου ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας των δύο (2) απορ/ρων φυσικού αερίου α) Τέλη ταξινόμησης β) Τέλη έκδοσης άδειας κυκλοφορίας και γ) Τέλη κυκλοφορίας.

38ο

Κατανομή Επιχορήγησης 1ης δόσης λειτουργικών δαπανών έτους 2009, στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Γαλατσίου.

39ο

Αποδοχή παραίτησης κ. Μαλανδράκη Χριστίνας τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου της 4ης Σχολικής Επιτροπής και αντικατάστασή του.

40ο

Έγκριση της υπ’ αρ. 25/09 απόφασης του Δ.Σ. της ΑΔΕΓ που αφορά το 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου: «Ανάπλαση οδού Καραϊσκάκη».

41ο

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση συμβατικών καυστήρων πετρελαίου με καυστήρες φυσικού αερίου και της σύνδεσης της εγκατάστασης με τον αγωγό φυσικού αερίου στο 9ο και 13ο Δημοτικό σχολείο Ηροδότου 3».

42ο

Έγκριση ανάθεσης προμήθειας φυσικού αερίου στην Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. για την κίνηση των απορριμματοφόρων αυτοκινήτων του Δήμου μας.

43ο

Υποκατάσταση αναδόχου του έργου: «Ανακατασκευή οδού Αμαλιάδας».

44ο

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση πεζοδρομίων και κρασπεδορείθρων Δημοτικών οδών».

45ο

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων».

46ο

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (πλατειών και νησίδων κ.λ.π.)».

47ο

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών».

48ο

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων».

49ο

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή και συντήρηση θέσεων κάδων απορριμμάτων».

50ο

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή αντιολισθηρών οδοστρωμάτων σε διάφορους οδούς».

51ο

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή οδού Αιγοσθενών (Λ. Βεϊκου – Παπαφλέσσα).

52ο

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Δημαρχιακού καταστήματος και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων του Δήμου».

53ο

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή φθορών οδοστρώματος (ασφαλτικό – μπετό) διαφόρων οδών».

54ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών στο Άλσος Βεϊκου».

55ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Συντήρηση γηπέδων στα Δημοτικά Σχολεία των οδών Ορφανίδου και Ελ. Βενιζέλου».

56ο

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή νησίδας Λ. Γαλατσίου».

57ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα δημοτικών οδών».

58ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή θέσεων κάδων ανακύκλωσης».

59ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή σιντριβανιού στην πλατεία των οδών Βεϊκου και Τράλλεων».

60ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή σιντριβανιού στην πλατεία μεταξύ των οδών Σκύρου-Λ. Βεϊκου και Χαρ. Τρικούπη».

61ο

Έγκριση και παραλαβή οριστικής γεωτεχνικής μελέτης του έργου: «Ανακατασκευή της οδού Αμαλιάδος στο Δήμο Γαλατσίου».

62ο

Έγκριση Πρακτικού – Εισήγησης κοπής δένδρων.

63ο

Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή πλατείας μεταξύ των οδών Παραδεισίων – Ιέρακος – Κενταύρου»

64ο

Αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή νησίδας των οδών Τράλλεων και Ι. Φωκά».

65ο

Εισήγηση Συμπληρωματικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου Γαλατσίου στην Προσυμβατική Διαδικασία Επιλογής ΣΔΙΤ για το έργο: «Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης σε ιδιόκτητο οικόπεδο επί των οδών Ηνιόχου-Κουντουριώτου-Βεϊκου, διαχείριση και λειτουργία του Δήμου Γαλατσίου Ν. Αττικής» και παράταση της προθεσμίας περαίωσής της.

66ο

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων σε πεζοδρόμια του Δήμου Γαλατσίου.

67ο

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ναρκίσσου αρ. 2.

68ο

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Δρυάδων αρ. 11.

69ο

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ευβοίας αρ. 13.

70ο

Χορήγηση άδειας στάθμευσης επί της πρασιάς της οδού Δρυάδων αρ. 48.

71ο

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης επίγειου υποσταθμού διανομής μέσης – χαμηλής τάσης σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Γαλατσίου.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr