Πρόσκληση Δ.Σ. 4 Φεβρουαρίου 2014

04-02-2014 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων      Αριθ. Πρωτ.: 4735
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους  Γαλάτσι, 03-02-2014
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417-430-383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 04η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00,σε έκτακτη συνεδρίαση, λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας (βάσει της 3259/30-01-2014 εγκυκλίου Υπουργείου Εσωτερικών) στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2014.
Δήμαρχος
κ. Κυριάκος Τσίρος
 
 
 
2ο
Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2014.
Δήμαρχος
κ. Κυριάκος Τσίρος
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
                                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
                                                                     ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr