ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΩΡΑ 18.30

03-06-2016 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                                            

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Γαλάτσι, 03-06-2016

ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                       Αριθ. Πρωτ.: 17683

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 7η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2016.

 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

2ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 291/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Αποδοχή ή μη των όρων της υπ΄ αριθμ. 489/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ Α.Ε.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

4ο

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης ή μη του βρεφονηπιακού σταθμού που βρίσκεται στο Ο.Τ. 13/τ.97 από το Δήμο Γαλατσίου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

5ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 249/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση κατάρτισης πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

6ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 292/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση κατάρτισης πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

7ο

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Ναρκίσσου 38 και Ορφέως (Διαβίβαση της 42/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

8ο

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Ατλιδάκη Παύλου (έξοδα μετακίνησης Αντιδημάρχου κ. Μάνου Ελευθερίου στην Κρήτη).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

9ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της προμήθειας φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. (Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου – Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ)».

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

10ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας και εγκατάστασης τεσσάρων (4) μπαταριών και μίας (1) κάρτας επέκτασης δεκαέξι (16) εσωτερικών γραμμών για την υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου (κεντρικού δημαρχείου) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6265.0002 οικονομικού έτους 2016.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

11ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας βιβλίων ιστορικού υλικού για το Δήμο μας.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

12ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας μίας (1) κουρτίνας – σκίαστρου.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

13ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας πέντε (5) σημαιών για τις ανάγκες του Δήμου που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6691.0001 οικονομικού έτους 2016.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

14ο

Έγκριση και αποδοχή όρων Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου» και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης και αναπληρωτή του.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

15ο

Χορήγηση παράτασης του έργου: «Ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου, Άλσος Βεΐκου».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

16ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή κλίμακας οδού Ρόδων».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

17ο

Χορήγηση παράτασης του έργου: «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Γαλατσίου».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

18ο

Χορήγηση παράτασης του έργου: «Συντήρηση Άλσους Βεΐκου».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

19ο

 

Χορήγηση άδειας για υποβιβασμό πεζοδρομίου στην οδό Πρωτοπαπαδάκη και Έβρου.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

20ο

Έγκριση διενέργειας ταφής απόρου κατοίκου του Δήμου μας, ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη που θα προκύψει.

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

21ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

22ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΤΑΝΤΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

23ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

                                                                                      

                                                                                              Η Πρόεδρος

 

 

                                                                                       ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

 

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ:

 

1.        ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ                            (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2.        ΔΕΡΕΔΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ                                    (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

3.        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                        (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

4.        ΔΑΒΙΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ                                  (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

5.        ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ                                  (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

6.        ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

7.        ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ

8.        ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΟ      

9.        ΚΟΥΝΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ – ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ

10.   ΡΟΠΟΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

11.   ΜΠΑΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

12.    ΒΕΡΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ

13.   ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ

14.    ΔΑΣΚΑ-ΣΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ

15.    ΛΙΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

16.    ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

17.    ΚΟΡΑΚΗ ΜΑΡΘΑ

18.    ΒΑΣΙΛΑ ΠΕΤΡΟ

19.    ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

20.    ΖΩΜΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

21.    ΜΑΝΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ

22.    ΜΠΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

23.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

24.    ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

25.    ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

26.    ΣΚΛΗΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

27.    ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

28.    ΚΙΟΥΠΗ ΧΡΗΣΤΟ

29.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

30.    ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

31.   ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ

32.    ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ   

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr