ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

18-07-2012 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         Γαλάτσι  12- 07- 2012

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ          Αριθ. Πρωτ.: 24704
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 18η Ιουλίου 2012,ημέραΤετάρτη και ώρα 20:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ

 
 

 
Θεματα της Ημερησιας Διαταξης

 

 

 

 

 

1ο

 

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2012.

 

 

 

 

 

2ο

 

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και Ετήσιου σχεδίου Δράσης του Δήμου μας οικον. έτους 2012.

 

 

 

 

 

3ο

 

Έγκριση Προϋπολογισμού ΔΑΓ.ΑΜΕ οικον. έτους 2012.

 

 

 

 

 

4ο

 

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Γαλατσίου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΣ για την απασχόληση Γαλατσίου – Ψυχικού – Φιλοθέης» στο πλαίσιο της ανοικτής πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) και του άρθρου 18 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011).

 

 

 

 

 

5ο

 

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Γαλατσίου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ενεργώ Γαλάτσι» στο πλαίσιο της ανοικτής πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) και του άρθρου 18 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011).

 

 

 

 

 

6ο

 

Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 19.065,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στο Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου, για την επαύξηση ρεύματος στα 3ο και 4ο Δημοτικά Σχολεία Γαλατσίου (βάσει της 164/2012 Απόφασης Δ.Σ.).

 

 

 

 

 

7ο

 

Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στο Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

8ο

 

Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στο Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

9ο

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 100.000 € για την επιχορήγηση του Ν.Π. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ».

 

 

 

 

 

10ο

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 75.000 € για την επιχορήγηση του Ν.Π. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ».

 

 

 

 

 

11ο

 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου δυναμικότητας 30 θέσεων Η/Υ της εταιρείας Β. Μπεζεριάνος & ΣΙΑ Ο.Ε. επί της οδού Χριστιανουπόλεως 103.

 

 

 

 

 

12ο

 

Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου».

 

 

 

 

 

13ο

 

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων ή πλαστικών κώνων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων ή στο ρείθρο αντίστοιχα δημοτικών οδών, (Απόφαση ΕΠΖ 25/2012).

 

 

 

 

 

14ο

 

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων ή πλαστικών κώνων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων ή στο ρείθρο αντίστοιχα δημοτικών οδών, (Απόφαση ΕΠΖ 33/2012).

 

 

 

 

 

15ο

 

Υποβολή 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανάπλαση – Κατασκευή δικτύου πλατειών, οδών ήπιας κυκλοφορίας & ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Γαλατσίου» αριθμός μελέτης 5/2009.

 

 

 

 

 

16ο

 

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα δημοτικών οδών» Εργολαβία 2012.

 

 

 

 

 

17ο

 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων – Εργολαβία Σ.3».

 

 

 

 

 

18ο

 

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή πλατείας μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου, Λυκούργου, Ύδρας & Απειράνθου».

 

 

 

 

 

19ο

 

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή κλίμακας οδού Σαρωνικού».

 

 

 

 

 

20ο

 

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 217/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την έγκριση και παραλαβή τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης

 

 

 

 

 

21ο

 

Παραλαβή και έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης.

 

 

 

 

 

22ο

 

Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης.

 

 

 

 

 

23ο

 

Έγκριση διενέργειας εθελοντικής αιμοδοσίας.

 

 

 

 

 

24ο

 

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Γαλατσίου για την παιδική παχυσαρκία και ψήφιση πίστωσης.

 

 

 

 

 

25ο

 

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Ζηκού Αθανασίου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Τράλλεων 88.

 

 

 

 

 

26ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Τάσση Ναυσικάς, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη      προθεσμία.

                                                                       H Πρόεδρος του Δ.Σ.

 
 

                                                                         ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΤΣΙΝΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr