ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

17-02-2012 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          Γαλάτσι  17- 02- 2012

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ           Αριθ. Πρωτ.: 5213
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 22α Φεβρουαρίου 2012,ημέραΤετάρτη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 και ώρα 19:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ

 
 

 
Θεματα της Ημερησιας Διαταξης

 

 

 

 

 

1ο

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων, Τεχνικού Προγράμματος και Σχεδίου Δράσης οικ. έτους 2012.

 

 

 

 

 

2ο

 

Λήψη απόφασης κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 & 2 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και την κατάργηση δίκης σε υφιστάμενη διαφορά με την εταιρεία ΕΥΔΡΟΜΟΣ Α.Τ.Ε. (Υπόθεση: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 7/9/1999 στην Ασβεστοκάμινο που βρίσκεται στο Ο.Τ.51/τ.98 του Δήμου Γαλατσίου»).

 

 

 

 

 

3ο

 

Διεξαγωγή ιερών πανηγύρεων Αγ. Ειρήνης, Αγ. Γλυκερίας και Πρ. Ηλία (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 11/2012 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

 

 

 

 

4ο

 

Έγκριση ενημερωτικού εντύπου του Δήμου για το 2012, ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000 € μαζί με το Φ.Π.Α.

 

 

 

 

 

5ο

 

Έγκριση ίδρυσης Εσπερινού Γυμνασίου

 

 

 

 

 

6ο

 

Έγκριση υποβολής πρότασης με σκοπό την Χρηματοδότηση έργων Πρασίνου σε ταράτσες Δημοτικών κτηρίων.

 

 

 

 

 

7ο

 

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων (πλατειών & νησίδων κ.λ.π.)» Μελέτη με αρ.02/2012 της Τ.Υ.Δ.Γ.

 

 

 

 

 

8ο

 

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση πεζοδρομίων κρασπεδορείθρων & προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών».

 

 

 

 

 

9ο

 

Τρόπος εκτέλεσης του έργου:«Συντήρηση κτηρίων δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου». 

 

 

 

 

 

10ο

 

Τρόπος εκτέλεσης του έργου:«Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων –ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Σ.5».

 

 

 

 

 

11ο

 

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών και αθλητικών εγκαταστάσεων». Μελέτη υπ.αρ.01/2012 της Τ.Υ.Δ.Γ.

 

 

 

 

 

12ο

 

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Επισκευή φθορών οδοστρώματος (ασφαλτικό – μπετόν) διαφόρων οδών».

 

 

 

 

 

13ο

 

Έγκριση μελέτης & τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση δικτύου άρδευσης αρ. μελ. 13/2012». 

 

 

 

 

 

14ο

 

Έγκριση κτιριολογικού προγράμματος του έργου: «Βρεφονηπιακός σταθμός στο Ο.Τ. 13/Τ.97 Δήμου Γαλατσίου (Φροντίδας παιδιών και φροντίδας παιδιών με αναπηρία)».

 

 

 

 

 

15ο

 

Α) Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και Έγκριση Συμμετοχής στο πρόγραμμα: Αττική 2007-2013, στον άξονα προτεραιότητας: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής – Κωδικός θεματικής προτεραιότητας –(77) Υποδομές φροντίδας παιδιών και έγκριση της Αρχιτεκτονικής Οριστικής μελέτης του έργου «Βρεφονηπιακός σταθμός στο Ο.Τ.13/Τ.97 Δήμου Γαλατσίου (Φροντίδας παιδιών και φροντίδας παιδιών με αναπηρία), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Β) Απόφαση εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή του «Συμφώνου Αποδοχής των όρων Απόφασης Ένταξης πράξης και υποχρεώσεων δικαιούχου» (από το μόνιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου).

 

 

 

 

 

16ο

 

Ορισμός χώρου στάσης – στάθμευσης χρηματαποστολής.

 

 

 

 

 

17ο

 

Παραχώρηση αναπηρικού χώρου στάθμευσης.

 

 

 

 

 

18ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Ντάλλα Ευδοξίας επί της οδού Πάρνωνος αρ. 9.

 

 

 

 

 

19ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Τζανακάκη Άννας, επί της οδού Ψηλορείτου αρ.12-Β’ & Κρήτης.

 

 

 

 

 

20ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Φακίνου Γιαννούλη, επί της οδού Προφήτου Ηλία αρ.11.

 

 

 

 

 

21ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Κυριακοπούλου Ελένης, επί της οδού Δερβενακίων αρ.8.

 

 

 

 

 

22ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Πιτσινού Ασπασίας επί της οδού Αγ. Δημητρίου αρ.4

 

 

 

 

 

23ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Μπάτρα Γαρυφαλλιάς, επί της οδού Αγ. Σπυρίδωνος αρ.13.

 

 

 

 

 

24ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Μαργουνάκη Μαρίκας, επί της οδού Ρεθύμνης αρ.29.

 

 

 

 

 


 

25ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Λύρα Μαρίας, επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη αρ.26.

 

 

 

 

 

26ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Μαργουνάκη Νικολάου, επί της οδού Ρεθύμνης αρ.29.

 

 

 

 
 
 

 

27ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Ξυλικιώτη Ηλία, επί της οδού Ορφέως αρ.28.

 

 

 

 

 

28ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το  ακίνητο της κ. Τσούκα Χαρίκλειας, επί της οδού Γ. Βάσσου αρ.6

 

 

 

 

 

29ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Αρμπή Ιωάννη, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

30ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Ταξιάρχη Χρήστου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

31ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Γραμματικάκη Γεωργίας, από βεβαιωτικούς  καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

32ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Βάλμη Άγγελου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

33ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Δεληγιάννη Βασιλείου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη      προθεσμία.

 
                                                                         H Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 

                                                                          ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΤΣΙΝΗΣτοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr