ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 (ΕΚΤΑΚΤΟ)

22-03-2012 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    Γαλάτσι, 22 – 03 – 2012

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ           Αριθ. Πρωτ.: 8987
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 22α Μαρτίου 2012,ημέραΠέμπτη και ώρα 10:00,σε έκτακτη συνεδρίαση, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης λήψης απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ Θεμα της Ημερησιας Διαταξης

 

Έγκριση έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης κατοίκων του Δήμου και ψήφιση πίστωσης της Δαπάνης

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 
 
                                                                    H Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 

                                                                           ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΤΣΙΝΗ

 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr