ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 23 ΜΑΙΟΥ 2012

21-05-2012 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                Γαλάτσι  18- 05- 2012

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ             Αριθ. Πρωτ.: 16173
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 23η Μαΐου 2012,ημέραΤετάρτη και ώρα 19:30,για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 
Mοναδικο Θεμα της Ημερησιας Διαταξης

 

 

 

Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 – Διαβίβαση υπ΄αριθ. 273/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον προέλεγχο του απολογισμού οικ. έτους 2011.

 

 

 
 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη      προθεσμία.

 
 
                                                                           H Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                          ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΤΣΙΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                Γαλάτσι  18- 05- 2012

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                        Αριθ. Πρωτ.: 16174
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 23η Μαΐου 2012,ημέραΤετάρτη και ώρα 20:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ

 
 

 
Θεματα της Ημερησιας Διαταξης

 

 

 

 

 

1ο

 

Έγκριση ισολογισμού ΔΑΓ Α.Μ.Ε. οικονομικού έτους 2011.

 

 

 

 

 

2ο

 

Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Γαλατσίου» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

 

 

 

 

 

3ο

 

Ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γαλατσίου λόγω λύσης και εκκαθάρισης αυτής.

 

 

 

 

 

4ο

 

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και Ετήσιου σχεδίου Δράσης του Δήμου μας οικον. έτους 2012.

 

 

 

 

 

5ο

 

Αναμόρφωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»

 

 

 

 

 

6ο

 

Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α’ Τριμήνου 2012 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 – Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 305/2012 απόφασης της Ο.Ε.

 

 

 

 

 

7ο

 

Έγκριση πλήρους απαλλαγής Δημοτικών Τελών σε μακροχρόνια άνεργους.

 

 

 

 

 

8ο

 

Επιχορήγηση του Αθλητικού & Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Ένωση Γαλατσίου».

 

 

 

 

 

9ο

 

Μετατόπιση περιπτέρου.

 

 

 

 

 

10ο

 

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

11ο

 

Έγκριση για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής πολιτιστικής εκδήλωσης των σχολείων της Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

12ο

 

Έγκριση για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής πολιτιστικής εκδήλωσης των σχολείων της Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

 13ο

 

Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης προς τα Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών και ψήφιση πίστωσης.

 

 

 

 

 

14ο

 

Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης βράβευσης αριστούχων μαθητών των σχολείων του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

15ο

 

Έγκριση υλοποίησης προγράμματος θερινής σίτισης για άτομα ΑΜΕΑ του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης ποσού 9.923,14 €.

 

 

 

 

 

16ο

 

Έγκριση διενέργειας ημερίδας με θέμα : «Περιβάλλον – Εξοικονόμηση ενέργειας – Ανακύκλωση – Ακτινοβολία» και ψήφιση πίστωσης.

 

 

 

 

 

17ο

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 145.000,00 € που αφορά την έκτακτη επιχορήγηση προς το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου».

 

 

 

 

 

18ο

 

Ορισμός ενός (1) Δ.Σ. και του αναπληρωτή του ως μέλους επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

 

 

 

 

 

19ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού – καταγραφής ως στερεών αποβλήτων των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

 

 

 

 

 

20ο

 

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης για την εργασία «Εργασίες στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στο Άλσος Βείκου».

 

 

 

 

 

21ο

 

Τροποποίηση Κανονισμού Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

 

 

 

22ο

 

Σύσταση Επιτροπής Ισότητας των φύλων.

 

 

 

 

 

23ο

 

Έγκριση και οριστική παραλαβή στατικής μελέτης για την «Κατασκευή 4όροφου βρεφονηπιακού σταθμού με δυο υπόγεια στο Ο.Τ.13/τ.97».

 

 

 

 

 

24ο

 

Έγκριση και οριστική παραλαβή εδαφοτεχνικής μελέτης και μελέτη αντιστήριξης για την «Κατασκευή 4όροφου βρεφονηπιακού σταθμού με δυο υπόγεια στο Ο.Τ.13/τ.97».

 

 

 

 

 

25ο

 

Έγκριση και οριστική παραλαβή Η/Μ μελέτης για την «Κατασκευή 4όροφου βρεφονηπιακού σταθμού με δυο υπόγεια στο Ο.Τ.13/τ.97».

 

 

 

 

 

26ο

 

Έγκριση και οριστική παραλαβή μελέτης ΚΕΝΑΚ για την «Κατασκευή 4όροφου βρεφονηπιακού σταθμού με δυο υπόγεια στο Ο.Τ.13/τ.97».

 

 

 

 

 

27ο

 

Παραχώρηση αναπηρικού χώρου στάθμευσης

 

 

 

 

 

28ο

 

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης κολωνακίων ή πλαστικών κώνων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων ή στο ρείθρο αντίστοιχα δημοτικών οδών.

 

 

 

 

 

29ο

 

Υποβολή 4ου Α.Π.Ε (τελικού) του έργου: «Κατασκευή πλατείας μεταξύ των οδών Παραδεισίων, Ιέρακος, Κενταύρου – αριθμός μελέτης 36/2008».

 

 

 

 

 

30ο

 

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της εργασίας «Συντήρηση σιντριβανιών».

 

 

 

 

 

31ο

 

Καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης, στην υπάλληλο του Δήμου μας Ελευθεριάδη Άννα κλάδου ΠΕ6 –Αγρονόμος/Τοπογράφος/Μηχανικός.

 

 

 

 

 

32ο

 

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών της κ. Κατσαρίτη Αρετής από αναγκαστική σύνδεση αποχετευτικού αγωγού για το ακίνητο επί της οδού Τσακάλωφ 15 & Σούδας.

 

 

 

 

 
 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη      προθεσμία.

 
 
                                              H Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                             ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΤΣΙΝΗ


Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr