ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

21-09-2012 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

              

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                                          

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                           Γαλάτσι, 21-09- 2012

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                      Αριθ. Πρωτ.: 32270

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 27η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘεμαΤΑ της ΗμερησιαΣ ΔιαταξηΣ

 

 

 

 

 

1ο

 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2012.

 

 

 

 

 

2ο

 

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Σχεδίου Δράσης οικ. έτους 2012.

 

 

 

 

 

3ο

 

Διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους της ΕΥΔΑΠ για ΤΑΠ των ετών 2000-2004 ποσού 85.988,86 ευρώ και προστίμου 171.977,74 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 257.966,60 ευρώ και κατάργηση δέκα (10) διοικητικών δικών μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» και του Δήμου Γαλατσίου, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ιδ’ του Ν. 3852/2010.

 

 

 

 

 

4ο

 

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

5ο

 

Αντικατάσταση μελών από την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων  Δήμου Γαλατσίου: α) τακτικού μέλους της ΔΕΠ β) αναπληρωματικού μέλους της σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης & γ) τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της σχολικής επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης.

 

 

 

 

 

6ο

 

Καταβολή ποσού 11.598,58 € στη σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου για τους εθελοντές σχολικούς τροχονόμους.

 

 

 

 

 

7ο

 

Καταβολή συνολικού ποσού ύψους 88.389,15 € στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου για τις λειτουργικές τους ανάγκες.

 

 

 

 

 

8ο

 

Έγκριση απολογισμών των Νομικών Προσώπων των 18 σχολικών επιτροπών του Δήμου Γαλατσίου έτους 2011 (από 1-1-2011 έως 14-7-2011).

 

 

 

 

 

9ο

 

Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για το έτος 2011 (από 15-7-2011 έως 31-12-2011).

 

 

 

 

 

10ο

 

Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για το έτος 2011 (από 15-7-2011 έως 31-12-2011).

 

 

 

 

 

11ο

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 25.000,00 € για την έκτακτη επιχορήγηση των Ν.Π. των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου βάσει των αποφάσεων Δ.Σ. 266/2012 & 267/2012.

 

 

 

 

 

12ο

 

Έγκριση για τη διενέργεια της εκδήλωσης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2012 και ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν.

 

 

 

 

 

13ο

 

Ορισμός υπαλλήλου για την παραλαβή κλειδάριθμου από τον Ο.Α.Ε.Δ για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για την πρόσληψη προσωπικού αυτεπιστασιακών έργων.

 

 

 

 

 

14ο

 

Αποδοχή ή μη αίτησης παραίτησης της κας Αμπράζη Σωτηρίας από την Επιτροπή Παραλαβής Πάσης Φύσεως Προμηθειών Διαγωνισμού.

 

 

 

 

 

15ο

 

Έγκριση παράτασης για «Εργασίες στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στο Άλσος Βεΐκου».

 

 

 

 

 

16ο

 

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για την εργασία «Συντήρηση σιντριβανιών πλατειών 2012».

 

 

 

 

 

17ο

 

Τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης.

 

 

 

 

 

18ο

 

Υποβολή 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση  – Κατασκευή Δικτύου Πλατειών, Οδών Ήπιας Κυκλοφορίας & Ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Γαλατσίου» αρ. μελ. 5/09.

 

 

 

 

 

19ο

 

Περί επιστροφής καταβληθέντων παραβόλων συνολικού ποσού 300 ευρώ ήτοι: 210 ευρώ παράβολο Δ.Ο.Υ Γαλατσίου και 90 ευρώ παράβολο Δήμου Γαλατσίου (TOZO LINDITA).

 

 

 

 

 

20ο

 

Περί επιστροφής καταβληθέντων παραβόλων συνολικού ποσού 300 ευρώ ήτοι: 210 ευρώ παράβολο Δ.Ο.Υ Γαλατσίου και 90 ευρώ παράβολο Δήμου Γαλατσίου (ROCI MERITA).

 

 

 

 

 

21ο

 

Περί επιστροφής καταβληθέντων παραβόλων συνολικού ποσού 300 ευρώ ήτοι: 210 ευρώ παράβολο Δ.Ο.Υ Γαλατσίου και 90 ευρώ παράβολο Δήμου Γαλατσίου (BAKUSHI KLAUNTINA).

 

 

 

 

 

22ο

 

Περί επιστροφής καταβληθέντων παραβόλων συνολικού ποσού 300 ευρώ ήτοι: 210 ευρώ παράβολο Δ.Ο.Υ Γαλατσίου και 90 ευρώ παράβολο Δήμου Γαλατσίου (XHAVARA ALBANA).

 

 

 

 

 

23ο

 

Περί επιστροφής καταβληθέντων παραβόλων συνολικού ποσού 300 ευρώ ήτοι: 210 ευρώ παράβολο Δ.Ο.Υ Γαλατσίου και 90 ευρώ παράβολο Δήμου Γαλατσίου (NOGA HATIK).

 

 

 

 

 

24ο

 

Χορήγηση άδειας σε κοινόχρηστο χώρο για την τοποθέτηση φωτεινής σήμανσης (με ένδειξη) σε στύλο για φαρμακείο.

 

 

 

 

 

25ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Τζίμα Ιωάννη επί της οδού Αγίας Γλυκερίας 39.

 

 

 

 

 

26ο

 

Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας «ΑΛΤΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ» από βεβαιωτικούς καταλό­γους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Σαπφούς 11-13.

 

 

 

 

 

27ο

 

Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας TSOKAS LEASING Α.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 


Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

                                                        H Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

   ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΤΣΙΝΗ    

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς :

Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ :

 

1.    ΔΕΡΕΔΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ                        (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2.    ΚΑΠΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ                             (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

3.    ΖΩΜΠΟ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ                   (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

4.    ΜΠΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ                         (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

5.    ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ  ΣΟΦΙΑ                  (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)   

6.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ  ΕΥΘΥΜΙΟ   (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

7.    ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                            (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

8.    ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ     

9.    ΜΑΝΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ

10.  ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

11.  ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΜΑΡΙΑ

12.  ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ

13.  ΔΗΜΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

14.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

15.  ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

16.  ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ

17.  ΚΟΥΛΗ ΚΑΝΕΛΛΟ

18.  ΤΣΙΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

19.  ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

20.  ΑΝΔΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟ

21.  ΚΟΜΠΟΤΗ ΙΩΑΝΝΗ

22.  ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

23.  ΡΩΜΑΝΟ ΙΩΑΝΝΗ

24.  ΠΙΤΤΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑ

25.  ΣΙΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΗ

26.  ΚΑΖΑΓΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

27.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ

28.  ΑΓΓΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

29.  ΖΕΡΒΑ – ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ  ΕΛΕΝΗ

30.  ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

31.  ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

32.  ΛΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

 

και τον Πρόεδρο του ΤΟ.ΣΥ.Ν. ΚΩΝ/ΝΟ ΝΤΑΓΛΑ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr