ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

24-08-2012 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

   

              

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                                          

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

                                                                      Γαλάτσι, 24- 08- 2012

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 28583

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 28η Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘεμαΤΑ της ΗμερησιαΣ ΔιαταξηΣ

 

 

 

 

 

1ο

 

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Σχεδίου Δράσης οικ. έτους 2012.

 

 

 

 

 

2ο

 

Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β’ Τριμήνου 2012 για τον έλεγχο υλο­ποίησης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 – Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 467/2012 απόφασης της Ο.Ε.

 

 

 

 

 

3ο

 

Χορήγηση άδειας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας οικονομικού έτους 2012.

 

 

 

 

 

4ο

 

Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης της δαπάνης.

 

 

 

 

 

5ο

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού € 30.300,00 για την έκτακτη επιχορήγηση των Ν.Π. των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου βάσει της απόφ. Δ.Σ. 164/2012.

 

 

 

 

 

6ο

 

Εξειδίκευση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 5.180,03 € για την επαύξηση   ρεύματος στα 3ο και 4ο Δημοτικά σχολεία Γαλατσίου βάσει της 164/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συμμετέχουμε στις δαπάνες για την παροχή της νέας ισχύος προκαταβάλλοντας στη ΔΕΔΔΗΕ το παραπάνω ποσό.

 

 

 

 

 

7ο

 

Εξειδίκευση έκτακτης επιχορήγησης συνολικού ποσού 2.496,90 € για τον έλεγχο και έκδοση Έκθεσης Ελέγχου των ανελκυστήρων των σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου βάσει της 164/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

 

 

 

8ο

 

Έγκριση 1ου και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός παιδικής χαράς οδού Σύρου».

 

 

 

 

 

9ο

 

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή πλατείας μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου – Λυκούργου – Ύδρας και Απειράνθου» αρ. μελέτης 20/2010.

 

 

 

 

 

10ο

 

Εισήγηση κοπής δένδρων.

 

 

 

 

 

11ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Βάβουρα Αικατερίνης επί της οδού Κουρτίου 23-25.

 

 

 

 

 

12ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Πουραΐμη Νικολάου από βεβαιωτικούς καταλό­γους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Έβρου & Δράμας 1.

 

 

 

 

 

13ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Τερζάκη Θεόδωρου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

                                                                       H Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

                                                                         ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΤΣΙΝΗ

 

                                                       

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς :

Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ :

 

1.    ΔΕΡΕΔΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ                        (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2.    ΚΑΠΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ                             (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

3.    ΖΩΜΠΟ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ                   (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

4.    ΜΠΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ                         (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

5.    ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ  ΣΟΦΙΑ                  (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)   

6.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ  ΕΥΘΥΜΙΟ   (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

7.    ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                            (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

8.    ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ     

9.    ΜΑΝΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ

10.  ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

11.  ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΜΑΡΙΑ

12.  ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ

13.  ΔΗΜΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

14.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

15.  ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

16.  ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ

17.  ΚΟΥΛΗ ΚΑΝΕΛΛΟ

18.  ΤΣΙΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

19.  ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

20.  ΑΝΔΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟ

21.  ΚΟΜΠΟΤΗ ΙΩΑΝΝΗ

22.  ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

23.  ΡΩΜΑΝΟ ΙΩΑΝΝΗ

24.  ΠΙΤΤΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑ

25.  ΣΙΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΗ

26.  ΚΑΖΑΓΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

27.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ

28.  ΑΓΓΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

29.  ΖΕΡΒΑ – ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ  ΕΛΕΝΗ

30.  ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

31.  ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

32.  ΛΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

 

και τον Πρόεδρο του ΤΟ.ΣΥ.Ν. ΚΩΝ/ΝΟ ΝΤΑΓΛΑ

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr