ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 28 ΜΑΙΟΥ 2012

24-05-2012 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
     ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                                                                            

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               Γαλάτσι 24- 05- 2012

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ             Αριθ. Πρωτ.: 17135
 Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους                 
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 213.2055417

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα τη  28η Μαΐου 2012,ημέραΔευτέρα και ώρα 10:30για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
 

 
Μοναδικο Θεμα της Ημερησιας Διαταξης

 

 

 

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών.

 

 

 
 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 
                                                                                   

                                                                           Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 
 

                                                                            ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΙΤΣΙΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         Γαλάτσι  24- 05- 2012

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ             Αριθ. Πρωτ.: 17136
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 28η Μαΐου 2012,ημέραΔευτέρα και ώρα 11:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ

 
 

 
Θεματα της Ημερησιας Διαταξης

 

 

 

 

 

1ο

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

 

 

 

 

 

2ο

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € για παροχή βραβείων πάσης φύσεως σε αριστούχους μαθητές του Δήμου Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

3ο

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.824,55 € για την έκτακτη επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές για φωτοτυπίες βιβλίων.

 

 

 

 

 

4ο

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 €  για την επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία.

 

 

 

 

 
 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη      προθεσμία.

 
 
                                               H Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 

                                            ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΤΣΙΝΗ


Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr