Πρόσκληση Δ.Σ. στις 31 Μαρτίου 2015

27-03-2015 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                               
 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Γαλάτσι 27-03-2015
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                  Αριθ. Πρωτ.: 9395
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
Σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα τη 31η Μαρτίου 2015,ημέραΤρίτη και ώρα 19:00 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
Απολογισμός οικονομικού έτους 2014 – Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 137/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον προέλεγχο του απολογισμού οικ. έτους 2014.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
                Δήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
 
 
                                                                
                                                                                              
            Η Πρόεδρος του Δ.Σ
 
 
                                                                                                    
                                                                                              ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    

                                               

 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Γαλάτσι  27-03-2015

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                   Αριθ. Πρωτ.: 9398

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417 430 383

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 31η Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ., για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Έγκριση απασχόλησης συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων – δώδεκα (12) ΥΕ – Εργατών καθαριότητας και τριών (3) ΔΕ – Οδηγών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων, για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών.

 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

                Δήμαρχος

 

 

 

2ο

Αποδοχή παραίτησης μέλους του Δ.Σ. της ΔΑΓΑΜΕ και ορισμός μέλους σε πλήρωση της θέσης αυτού.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

                Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της απόφασης του Δ.Σ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης των αναφερόμενων σε αυτήν σχολείων.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος 

 

 

 

4ο

Λήψη απόφασης ανάθεσης στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε. εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου μας έτους 2015 ΠΑΣΧΑ – ΧΡΙ-ΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και αποδοχή δωροεπιταγής προς το Δήμο.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

5ο

Έγκριση αναγκαιότητας της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2015 (Δήμου Γαλατσίου & Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

6ο

Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού (usbtoken) για τη χορήγηση ψηφιακών υπογραφών σε αιρετούς και υπαλλήλους του Δήμου

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

7ο

Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας οργάνων για τις παιδικές χαρές του Δήμου.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

8ο

Σύσταση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΖΗΝΩΝΟΣ.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης καθρέπτη (επί επεκτάσεως πεζοδρομίου λόγω ανεπάρκειας του υφιστάμενου), για την ασφαλή είσοδο και έξοδο των οχημάτων από το νομίμως υφιστάμενο υπόγειο χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας επί της οδού Μεσσηνίας αρ. 4 – 6. (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 13/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ.)

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

Έγκριση εκδήλωσης – δράσης με θέμα: «Αναζήτηση Εργασίας: Ενημέρωση Τεχνικές, Επιτυχία», ψήφιση πίστωσης 100,00 € και καθορι-σμός τρόπου ανάδειξης προμηθειών και υπηρεσιών.

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

11ο

Έγκριση ποιητικής βραδιάς προς τιμήν του ποιητή Γιώργου Σεφέρη, ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00 € και καθορισμός τρόπου ανάδειξης προμηθειών και υπηρεσιών.

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

12ο

Διαγραφή χρεώσεων της κ. Ξένου – Κασσιανού Κουζηνίας από καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, επί της οδού Ηπείρου 35.

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

13ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                                                                 

                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                                                     Η Πρόεδρος του Δ.Σ

 

                                                                                

 

                    

                                                                                                    ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

 

 

 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr