ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ2012

22-03-2012 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         Γαλάτσι, 02 – 03- 2012

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ             Αριθ. Πρωτ.: 6762
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 8η Μαρτίου 2012,ημέραΠέμπτη και ώρα 19:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ

 
 

 
Θεματα της Ημερησιας Διαταξης

 

 

 

 

 

1ο

 

Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος για τη σίτιση των υποσιτιζόμενων μαθητών στα σχολεία.

 

 

 

 

 

2ο

 

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην υπό σύσταση «Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΟΔΗΜΟΣ» και αποδοχή των όρων της πρόσκλησης 4, Αρ. Πρωτ: 2.1507/οικ. 4.60 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων).

 

 

 

 

 

3ο

 

Έκφραση γνώμης για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης δύο Σταθμών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε.

 

 

 

 

 

4ο

 

Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης ενημερωτικού εντύπου του Δήμου έτους 2012.

 

 

 

 

 

5ο

 

Λήψη απόφασης από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων – Μελών του Σ.Π.Α.Π, αναφορικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στο Πεντελικό Όρος.

 

 

 

 

 

6ο

 

Σύσταση επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών (άρθρο 94 παρ. 2, στοιχείο 22 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)).

 

 

 

 

 

7ο

 

Έγκριση για τη διενέργεια και την κάλυψη δαπανών για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2012.

 

 

 

 

 

8ο

 

Αντικατάσταση εκπροσώπου εργαζομένων στο Δ.Σ. του Ν.Π. κατόπιν εκλογών.

 

 

 

 

 

9ο

 

Επιλογή με μυστική ψηφοφορία Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

 

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη      προθεσμία.

                                                                        H Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 

                                                                           ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΤΣΙΝΗ

 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr