Πρόσκληση Δ.Σ. στις 9 Νοεμβρίου

05-11-2012 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                                          

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                          Γαλάτσι, 05- 11- 2012

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                       Αριθ. Πρωτ.: 37858

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 9η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘεμαΤΑ της ΗμερησιαΣ ΔιαταξηΣ

 

 

 

 

 

1ο

 

Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων οικ. έτους 2012 που δεν έχουν εκτελεστεί εν μέρει.

 

 

 

 

 

2ο

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 45.000,00 € που αφορά την έκτακτη επιχορήγηση προς το Ν.Π. Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου».

 

 

 

 

 

3ο

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 50.000,00 € που αφορά την έκτακτη επιχορήγηση προς το Ν.Π. Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου».

 

 

 

 

 

4ο

 

Λήψη Απόφασης Ανάθεσης στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης Οικονομικά Αδυνάτων κατοίκων του Δήμου μας ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012.

 

 

 

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

                                                                       H Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

                                                                        ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΤΣΙΝΗ    

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr