ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

05-10-2012 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                          

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                           Γαλάτσι, 05-10- 2012

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                       Αριθ. Πρωτ.: 34271

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 9η Οκτωβρίου 2012,ημέραΤρίτη και ώρα 19:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ

 
 
Θεματα της Ημερησιας Διαταξης

 

 

 

 

 

1ο

 

Έγκριση έκτακτης χρηματικής επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου, για κάλυψη άμεσων αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

 

 

 

 

 

2ο

 

Έγκριση έκτακτης χρηματικής επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου, για κάλυψη άμεσων αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

 

 

 

 

 

3ο

 

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

4ο

 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας του Δημοτικού Ιατρείου της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

5ο

 

Έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης – ημερίδας με θέμα: «Η βία κατά των γυναικών, η βία στην οικογένεια» και ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 ευρώ.

 

 

 

 

 

6ο

 

Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας.

 

 

 

 

 
 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 
                                                                       H Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 

                                                                        ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΙΤΣΙΝΗ    

 
 
 
 
 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr