ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ 21-2

20-02-2014 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Γαλάτσι, 20-02-2014
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων    Αριθ. Πρωτ.: 8153
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417-430-383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 21η Φεβρουαρίου 2014,ημέραΠαρασκευή και ώρα 15:30,σε έκτακτη συνεδρίαση, εξαιτίας της άμεσης και κατεπείγουσας ανάγκης για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, να λάβετε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Ανάκληση της 26/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2014.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
2ο
1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2014.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
3ο
Ανάκληση της 27/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Δήμου οικ. έ-τους 2014.
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
 
 
 
4ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 57/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την 1η αναμόρφωση προϋπολογι-σμού Εσόδων – Εξόδων και Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Δήμου οικ. έτους 2014.
κ. Κομπότης Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
5ο
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
κ. Τσίρος Κυριάκος
Δήμαρχος
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
                                                                    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr