ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

04-04-2014 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                               
 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Γαλάτσι 04-04-2014
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                   Αριθ. Πρωτ.: 16275
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417-430-383
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα τη 9η Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Ανάκληση της υπ. αριθ. 112/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου.
κ. Τσίρος Κυριάκος
Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης με Κοιν. Σ. Επ.
κ. Τσίρος Κυριάκος
Δήμαρχος
 
 
 
3o
Αποδοχή παραίτησης και αντικατάστασης της Προέδρου του Ν. Π. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Γαλατσίου και εκλογή νέου Μέλους.
κ. Τσίρος Κυριάκος
Δήμαρχος
 
 
 
4o
Αποδοχή παραίτησης και αντικατάστασης της Προέδρου του Ν. Π. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Γαλατσίου και εκλογή νέου Μέλους.
κ. Τσίρος Κυριάκος
Δήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
 
 
                                                                 
                                                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
 
                                                                                                    

                                                                                              ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr