Πρόσκληση Δ.Σ. για τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017

09-11-2017 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                               
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
Γαλάτσι, 09.11.2017
 Αριθ. Πρωτ. 38983

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 13η Νοεμβρίου 2017,ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1o
Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος, οικ. έτους 2018.
 
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
2o
4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2017.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
3o
Έκφραση γνώμης επί της Δ’ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικ. έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Πρόεδρος Δ.Σ.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
 
4o
Έκφραση γνώμης επί του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλα-τσίου, οικ. έτους 2018.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Πρόεδρος Δ.Σ.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
 
5o
Έκφραση γνώμης επί του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου, οικ. έτους 2018.
κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά Πρόεδρος
Πολιτιστικός & Αθλητικός
Οργανισμός
Δήμου Γαλατσίου
Βασίλης Παπαδιονυσίου
 
 
 
6o
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 565/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2017».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
7o
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 567/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
8o
Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου και σε περίπτωση αποδοχής, ορισμός νέου μέλους προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
9o
Έγκριση χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης 8/12/2017 για τα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών τηςΚοινωνικήςΥπηρεσίαςτου Δήμου μας.
κ. Πέτρος Βάσιλας
Αντιδήμαρχος
 
 
 
10o
Έγκριση σεμιναρίου Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης.
κ. Πέτρος Βάσιλας
Αντιδήμαρχος
 
 
 
11o
Έγκριση δράσης για το Διαβητικό πόδι: Ενημέρωση και φροντίδα για να αποφύγουμε τις επιπλοκές – Δωρεάν εξετάσεις και ενημέρωση για τον Διαβήτη.
κ. Πέτρος Βάσιλας
Αντιδήμαρχος
 
 
 
12o
Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης 3.000 € για την προμήθεια συμπληρωματικού υλικού στα πλαίσια της διοργάνωσης της εθελο-ντικής αιμοδοσίας για το Νοέμβριο 2017.
κ. Πέτρος Βάσιλας
Αντιδήμαρχος
 
 
 
13o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 40,00 € υπέρ Κ.Α. 00.8261.0003 Οικ. έτους 2017 ΄΄Επιστροφές ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων΄΄.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
14o
Έγκριση απόδοσης χρηματικού ποσού 20,00 € στον Δήμο Αθηναίων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων από τον Δήμο Γαλατσίου και ψήφιση πίστωσης χρηματικού ποσού 20,00 € υπέρ Κ.Α. 00.8261.0003.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                                         
                                                                                             
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                 
                                                                                            
                                                                                
 ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                               
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Γαλάτσι, 09.11.2017
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                       Αριθ. Πρωτ. 38984
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 13η Νοεμβρίου 2017,ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00,για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Διαβίβαση των υπ΄ αριθμ. 562/2017, 563/2017, 564/2017 & 557/2017 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για το σχέδιο του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Οικ. έτους 2018, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου και των Ν.Π. α) Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου και β) Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                                         
                                                                                            
 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                 
                                                                                            
 
                                                                                 
 ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr