Πρόσκληση Δ.Σ. για τη Δευτέρα 14 Μαϊου 2018

10-05-2018 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     Γαλάτσι, 10.05.2018

ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                     

  Αριθ. Πρωτ. 11881

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 14η Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

     

1ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 192/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «4η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     

2ο

Έκφραση γνώμης επί της 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2018.

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

     

3ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 193/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2018».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     

4ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 188/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     

5ο

Έγκριση πρόσληψης δώδεκα (12) εργατών Γενικών καθηκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 206 του Ν. 3584/2007 (Α΄ 143) για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Γαλατσίου, κατά τους θερινούς μήνες έτους 2018.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     

6ο

Κάλυψη των κενών θέσεων της 1/543μ/2008 προκήρυξης του Δήμου Γαλατσίου (ΦΕΚ/αρ.104/18.03.2009 τ. προκ. ΑΣΕΠ).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     

7ο

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Γαλατσίου κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     

8ο

Τέλη λαϊκών αγορών έτους 2018.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     

9ο

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

     

10ο

Κατανομή 2ης Δόσης έτους 2018 συνολικού ποσού 102.935,36 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου.

Κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

     

11ο

Έγκριση διενέργειας αθλητικής εκδήλωσης στο πλαίσιο του 1ου Αττικού Αγώνα Δρόμου που συνδιοργανώνεται με τον ΣΚΑΪ και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού έξι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (6.882,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 10.6472.0001 οικ. έτους 2018.

Κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

     

12ο

Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Πολιτισμού – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ (2.108,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6442.0001 οικ. έτους 2018

Κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

     

13ο

Έγκριση Διενέργειας Προγράμματος Ειδική Φυσική Αγωγή – Θεραπευτική Κολύμβηση.

κ. Πέτρος Βάσιλας

Αντιδήμαρχος

     

14ο

Σύσταση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου – Εργολαβία 2014».

κ. Ισιδώρα Μπακάλου

Πρόεδρος Δ.Σ.

     

15ο

Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. για το έργο «Χρωματισμοί κοινόχρηστων χώρων (πλατειών – νησίδων κ.λ.π.) – Εργολαβία 2017.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

     

16ο

Έγκριση 2ου Τελικού και Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

     

17ο

Διαγραφή χρέωσης παράβασης της εταιρείας ALPHA LEASING A.E., από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

18ο

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών κλήση βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 11924/10-05-2018 αίτηση του κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                                                                                                                 

                                                                                           

                                                                                  Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                                     

      

                                                                                  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr