ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΙΟΥ 2017

25-05-2017 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
 Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
Γαλάτσι, 25.05.2017
Αριθ. Πρωτ. 18698 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 29η Μαΐου 2017,ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Έκφραση γνώμης επί του Απολογισμού οικ. έτους 2016, του Ν.Π. του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».
κ. Κωνσταντίνα
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη
Πρόεδρος
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
2ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 222/2017 απόφασης-εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2017».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
3ο
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
4ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 225/2017 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μαςκαι ψήφιση πίστωσης».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
5ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 282/2017 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μαςκαι ψήφιση πίστωσης».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
6ο
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 38/2017 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
7ο
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 39/2017 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
8ο
Συγκρότηση κλιμακίου ελέγχου των προϋποθέσεων α) για την χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου β) για την χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
9ο
Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γαλατσίου και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. με αντικείμενο την «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) και Οργάνωση και Υλοποίηση Δράσεων Προβολής & Δημοσιότητας στο Πλαίσιο Συμμετοχής του Δήμου Γαλατσίου στο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια».
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
10ο
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την εν γένει διερεύνηση και τη σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με τις απαιτήσεις των εταιρειών PARK AVENUE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΕ και ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
11ο
Λήψη απόφασης για την αποχώρηση του Δήμου Γαλατσίου από το Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Πόλεων (ΣΒΑΠ – 21 ΟΤΑ).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
12ο
Λήψη απόφασης για τη δυνατότητα οριστικής διευθέτησης και διακανονισμού χρέους καταβολής μισθωμάτων του κυλικείου του 3ου και 4ου γυμνασίου, καθώς και για τη δυνατότητα διευθέτησης υφιστάμενων επιπλέον οφειλών.
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
13ο
Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ηπειρωτών Γαλατσίου – Λαμπρινής για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
14ο
Επιχορήγηση του Συλλόγου Θεσσαλών Γαλατσίου "Η Αργώ" για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
15ο
Επιχορήγηση του Συλλόγου Πελοποννησίων Γαλατσίου για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
16ο
Επιχορήγηση της Ένωσης των Απανταχού Αγριτών Λέσβου "άγιος Δημήτριος" για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
17ο
Επιχορήγηση του Συλλόγου Δανακιωτών Νάξου "Η Ζωοδόχος Πηγή" για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
18ο
Επιχορήγηση του Συλλόγου Κρητών Γαλατσίου & Λαμπρινής "Η Μεγαλόνησος" για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
19ο
Επιχορήγηση του Απεραθίτικου Συλλόγου Νάξου για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
20ο
Κατανομή 2ης δόσης έτους 2017 συνολικού ποσού 99.790,09 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου.
κ. Μαρία Δάσκα – Σώμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
21ο
Λήψη απόφασης για: α) Αποδοχή ποσού 54.166,00 € από επιχορήγηση του Δήμου στις Σχολικές Επιτροπές για μικρές επισκευές – συντηρήσεις σχολείων ΚΥΑ 13172/95 οικ. έτους 2017 και β) κατανομή του ανωτέρω ποσού στις Σχολικές Επιτροπές.
κ. Μαρία Δάσκα – Σώμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
22ο
Αντικατάσταση από την Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Γαλατσίου αναπληρωματικού μέλους της ΔΕΠ.
κ. Μαρία Δάσκα – Σώμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
23ο
Αντικατάσταση από την Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Γαλατσίου αναπληρωματικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.
κ. Μαρία Δάσκα – Σώμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
24ο
Έγκριση διενέργειας τουρνουά μπάσκετ 3on3 με τίτλο «Τάπα στη Βία και στον Ρατσισμό» – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού εφτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (7.440,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 10.6472.0001 οικονομικού έτους 2017.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
25ο
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου διαγωνισμού μειοδοτικού διαγωνισμού για την συντήρηση των σιντριβανιών.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
26ο
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παρακολούθησης υπηρεσίας συντήρησης σιντριβανιών.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
27ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας και τοποθέτηση ROLLER (στόρια), για την αίθουσα του κοινωνικού παντοπωλείου δαπάνης πεντακοσίων σαράντα δυο ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (542,44 €) που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 15.7133.0001 οικονομικού έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
28ο
Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας οχτώ (8) αλυσίδων για τις ανάγκες της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) σε βάρος του Κ.Α. 30.6495.0001 οικονομικού έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
29ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, δαπάνης εννιακοσίων ενενήντα οχτώ ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (998,93 €) που θα βαρύνει τον Κ.Α 10.6631.0001 οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ».
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
30ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας και εγκατάστασης τεσσάρων (4) επιδαπέδιων ψυκτών νερού δικτύου ενδεικτικού προϋπολογισμού χιλίων εξακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (1.686,40 €) που θα βαρύνει τον Κ.Α 10.7133.0001 οικονομικού έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
31ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας εργαλείων υπηρεσίας πρασίνου δαπάνης δυο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.7131.0008 οικονομικού έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
32ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας πόλεως (σκούπες – βούρτσες) για τις ανάγκες του Δήμου που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6634.0003 οικονομικού έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
33ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας ενημερωτικού εντύπου & πανό – baner ενδεικτικού προϋπολογισμού εφτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500 €) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6431.0001 οικονομικού έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
34ο
Έγκριση αναγκαιότητας της προμήθειας οικοδομικών και άλλων συναφών υλικώνγια τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
35ο
Έγκριση αναγκαιότητας ανάθεσης των υπηρεσιών «Συντήρηση παιδικών χαρών για τα έτη 2017-2018.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
36ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού πενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρώ και εβδομήντα δυο λεπτών (56.930,72 €) σε βάρος των Κ.Α. 20.6061.0001, Κ.Α. 20.6061.0006 & Κ.Α. 35.6061.0004 οικονομικού έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
37ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
38ο
Έγκριση παραλαβής δυο (2) εργαλείων τεχνικών έργων στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης για την προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
39ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οχτακοσίων εξήντα οχτώ ευρώ (868 €) που αφορά την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης μέσω βάσεων πληροφοριακών δεδομένων που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6451.0001 στο οικονομικό έτος 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
40ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση συνολικής πίστωσης χιλίων εφτακοσίων ευρώ (1.700 €) που θα αφορά α) για την υπηρεσία περιοδικού ελέγχου – συντήρησης και αναγόμωσης των υπαρχόντων πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων του Δήμου και β) την προμήθεια πυροσβεστήρων που θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6265.0007 οικονομικού έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
41ο
Έγκριση δαπάνης δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) για την υπηρεσία συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων, πολυμηχανημάτων & fax. Διάθεση πίστωσης εφτά χιλιάδων ευρώ (7.000 €) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6265.0003 οικονομικού έτους 2017. Το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. του οικονομικού έτους 2018.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
42ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (24.800 €) για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής διαβίβασης και επεξεργασίας αιτημάτων πολιτών σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.00018 οικονομικού έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
43ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 261/2017 απόφασής σας περί έγκρισης της αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας δυο (2) κλιματιστικών μονάδων, ως προς τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
44ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 75,00 € υπέρ Κ.Α. 00.8261.0003 Οικ. έτους 2017 ΄΄Επιστροφές ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων΄΄.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
45ο
Α. Έγκριση καταβολής εξόδων στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ελευθερίου Μάνο για την συμμετοχή του σε συνέδριο στη Νορβηγία. Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 563,90 € υπέρ Κ.Α. 00.6122.0002 Οικ. έτους 2017 ΄΄Αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης Δημοτικών Συμβούλων΄΄.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
46ο
Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος Εθελοντισμού.
κ. Αγγελική Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
47ο
Έγκριση διεξαγωγής έρευνας με θέμα την Πρώιμη Ανίχνευση Δυσκολιών Λόγου και Ομιλίας.
κ. Αγγελική Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
48ο
Έγκριση δράσης ενημέρωσης για την αιμοδοσία.
 
κ. Αγγελική Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
49ο
Έγκριση συνεργασίας Συλλόγου Κρητών Γαλατσίου Λαμπρινής για την εθελοντική αιμοδοσία.
κ. Αγγελική Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
50ο
Έγκριση δράσης για την πρόληψη του καρκίνου του παχέως εντέρου.
κ. Αγγελική Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
51ο
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 353/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την ¨Έγκριση εφαρμογής Προγραμμάτων Οικονομικής Ενίσχυσης και στήριξης ευπαθών ομάδων κατοίκων του Δήμου – Καθορισμός τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων & προϋποθέσεων¨.
 
κ. Αγγελική Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
52ο
Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή Οδοστρωμάτων, Πεζοδρομίων και Προστατευτικών Κιγκλιδωμάτων Δημοτικών Οδών”.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
53ο
Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της εργασίας: «Δαπάνη Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων».
κ. Παναγιώτης Ροπόδης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
54ο
Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Πλάτωνος αρ. 7, με την με αρ. 227/2005 αποφ. Δημοτικού Συμβουλίου» (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 35/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
55ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Δυάδων αρ. 7» (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 41/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
56ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Καλ. Σαμουήλ 11» (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 42/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
57ο
Επανεξέταση αίτησης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κύθνου αρ. 14-16» (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 43/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
58ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από ανείσπρακτα ΔΕΗ βάσει του Ν. 4152/2013σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 8768/10-03-2017 αίτηση του κ. ΜΑΡΚΟΛΕΦΑ ΗΛΙΑ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
59ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από ανείσπρακτα ΔΕΗ & τέλος 0,50% βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 14704/27-04-2017 αίτηση του ΤΣΟΥΜΑΝΗ Α.-ΤΣΙΑΝΤΗΣ Ε. Ο.Ε.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
60ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η διαγραφή οφειλών από ανείσπρακτα ΔΕΗ & 0,50% βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 10939/31-03-2017 αίτηση της κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑΣ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
61ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από τέλος 0,50% & πρόστιμο βάσει του Ν. 4152/2013σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 11081/31-03-2017 αίτηση του κ. Ι. ΦΛΩΡΟΣΚΟΥΦΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
62ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από 0,50% βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 180/03-01-2017 αίτηση της ΡΟΠΟΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
63ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από τέλος 0,50% έτους 2012-2013 βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 14787/27-04-2017 αίτηση του ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α.Ε.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
64ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. & Δ.Τ. – Δ.Φ. από ανείσπρακτα Δ.Ε.Η. σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 14798/27-04-2017 αίτηση της κ. ΒΡΟΥΒΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ που αφορά την ΒΡΟΥΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
65ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. & Δ.Τ. – Δ.Φ. από ανείσπρακτα Δ.Ε.Η. σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 17863/19-05-2017 αίτηση της κ. ΚΟΚΟΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
66ο
Διαγραφή χρεώσεων Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, του κ. ΚΑΦΕΝΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
67ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑΣ από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
68ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                                         
                                                                                            
  Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                 
 
 
                                                                                           
  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr