ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

03-02-2016 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                                            

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Γαλάτσι, 03-02-2016

ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                       Αριθ. Πρωτ.: 3413

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 08η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 23/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2016».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

2ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 21/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2015».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της ΔΑΓ Α.Μ.Ε. οικον. έτους 2016.

κ. Ευάγγελος Μπουγιούκας

Πρόεδρος της ΔΑΓΑΜΕ

 

 

 

4ο

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Γαλατσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

5ο

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2016.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

6ο

Λήψη απόφασης για την διοικητική αποβολή ή μη μισθωτή από το περίπτερο επί της οδού Ιωάννου Φωκά 91.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

7ο

Διεξαγωγή πανηγύρεων Αγίας Ειρήνης, Αγ. Γλυκερίας και Προφήτη Ηλία.

 κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

8ο

Μετατόπιση περιπτέρου επί της οδού Αγ. Γλυκερίας 2 (Διαβίβαση της 1/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Αγ. Σπυρίδωνος 18 (Διαβίβαση της 2/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

Καθορισμός ειδικού προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄93/14.04.2014) για τα έξοδα απομάκρυνσης μεταφοράς και αποθήκευσης των πάσης φύσεως αντικειμένων από κοινόχρηστο χώρο.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

11ο

Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών του Προσώπων έτους 2016.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

12ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας τριακοσίων πενήντα ενός (351) ξύλινων πασσάλων.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

13ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 150,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6433.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2016 για την προμήθεια θρησκευτικού είδους (σταυρός) για τον εορτασμό των Θεοφανίων 2016.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

14ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 750,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2016 για δαπάνες της εκδήλωσης εορτασμού των Θεοφανίων 2016.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

15ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6442.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2016 για την προμήθεια διαφόρων ειδών για την εκδήλωση «Πολιτισμών … Γεύσις!».

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

16ο

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Συντήρηση ασφαλτοτάπητα δημοτικών οδών – Εργ. 2012.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

17ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή θέσεων τοποθέτησης κάδων ανακύκλωσης απορριμμάτων – Εργ. 2014.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

18ο

Εισήγηση κοπής δέντρων επί της οδού Ιθάκης 10-12 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 14/2016 Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

19ο

Εισήγηση κοπής δέντρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 28 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 15/2016 Ε.Π.Ζ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

20ο

Εισήγηση κοπής δέντρου επί της οδού Κ. Σαμουήλ 23 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 16/2016 Ε.Π.Ζ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

21ο

Εισήγηση κοπής δέντρου επί της οδού Χανίων 7 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 17/2016 Ε.Π.Ζ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

22ο

Εισήγηση κοπής δέντρου επί της οδού Χανίων 9 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 18/2016 Ε.Π.Ζ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

23ο

Εισήγηση κοπής δέντρου επί της οδού Ηπείρου 30 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 19/2016 Ε.Π.Ζ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

24ο

Εισήγηση κοπής δέντρου επί της οδού Φιλαρέτου 12 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 20/2016 Ε.Π.Ζ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

25ο

Εισήγηση κοπής δέντρου επί της οδού Άλτεως (έναντι 2) (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 21/2016 Ε.Π.Ζ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

26ο

Εισήγηση κοπής δέντρου επί της οδού Γαλακηδών 4 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 22/2016 Ε.Π.Ζ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

27ο

Εισήγηση κοπής δέντρων επί της οδού Κερκύρας 16 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 23/2016 Ε.Π.Ζ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

28ο

Εισήγηση κοπής δέντρων επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 2 & Πηγής (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 24/2016 Ε.Π.Ζ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

29ο

Εισήγηση κοπής δέντρων επί της οδού Ηπείρου 35 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 27/2015 Ε.Π.Ζ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

30ο

Α.Έγκριση διάθεσης πίστωσης 6.402,69 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος Κ.Α. 80.8261.0003 οικ. έτους 2015

Β.Έγκριση έκδοσης τακτοποιητικών Χ.Ε. με ημερομ. 31.12.2015.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

31ο

Επιστροφή χρηματικού ποσού 185 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στoν κ. Γαλάνη Νικόλαο.

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

32ο

Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ οικοπέδου λόγω διπλής καταχώρησης.

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

 

                                                                                          Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

                                                                                  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr