Πρόσκληση Δ.Σ. για την 6η Μαϊου 2011

02-05-2011 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         Γαλάτσι, 02-05-2011
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ     Αριθ. Πρωτ.: 14211
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 6η Μαΐου 2011,ημέραΠαρασκευήκαι ώρα 15:30,για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
 
 
 
 
Θεματα της Ημερησιας Διαταξης
 
 
 
 
 
1ο
 
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών του άρθρου 28 της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 νέος κανονισμός προμηθειών) για τον ηλεκτρονικό, ηλεκτρολογικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και συναφείς προμήθειες.
 
 
 
 
 
2ο
 
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών του άρθρου 28 της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 νέος κανονισμός προμηθειών) για πάσης φύσεως προμήθειες (πλην του ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και συναφών αυτών προμηθειών.
 
 
 
 
 
3ο
 
Συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την σύνταξη  νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στα πλαίσια του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).
 
 
 
 
 
4ο
 
Κλήρωση θέσεων για την Ιερά Πανήγυρη της Αγ. Γλυκερίας σύμφωνα με τον Ν. 3769/2009 άρθρο 16.
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει τη πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                          H Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
                                                                          ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΤΣΙΝΗ
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr