Πρόσκληση Δ.Σ. για την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017

01-03-2017 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                       
 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                        
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                        
 Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
Γαλάτσι 01.03.2017 
Αριθ. Πρωτ.:7538
 
ΠΡΟΣ: 
Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου, ως αυτά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα αποδεκτών.
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Οδός Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Γαλάτσι, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), την 5η Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη ψηφοφορία από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 (ως ισχύει), για τα κατωτέρω θέματα:
 
1ο
Εκλογή μελών Προεδρείου: Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.
2ο
Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
3ο
Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 
Αρμόδιος κλητήρας παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα πρόσκληση προς αυτούς τους οποίους απευθύνεται.
                                                                  
                                                                                                                 
  
Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος
                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                   
ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ  
 
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr