Πρόσκληση Δ.Σ. για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015

10-11-2015 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 Γαλάτσι,09-11-2015
Αριθ. Πρωτ.: 36471
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων   
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 – 430 – 383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 13η Νοεμβρίου 2015,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00,για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Διαβίβαση των υπ΄ αριθ. 634/2015, 635/2015, 632/2015 & 636/2015 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για το σχέδιο του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Οικ. έτους 2016, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου και των Ν.Π. α) Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου και β) Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                                
                                                                                                                                                                            
                                          Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
  
 
                                            ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
 Γαλάτσι,09-11-2015

Αριθ. Πρωτ.: 36468

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 – 430 – 383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 13η Νοεμβρίου 2015,ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος, οικ. έτους 2016.
 
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
2ο
Έγκριση ή μη του συμφωνητικού συμβιβαστικής εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Γαλατσίου και της ΚΟΙΝΣΕΠ με την επωνυμία  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αθηνά», με το οποίο συμφωνείται προς πλήρη εξόφληση της τελευταίας, η εκ μέρους του Δήμου καταβολή συνολικού ποσού 35.000 ευρώ και ψήφιση πίστωσης αντίστοιχου ποσού, το οποίο θα επιβαρύνει τον κωδικό 00.6492.0001.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
3ο
Κατάργηση θέσης και απομάκρυνση – αποξήλωση κενωθέντος περιπτέρου, επί της Λεωφόρου Γαλατσίου 74, «Διαβίβαση της υπ’ αρ. 74/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
4ο
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για προωθητική ενέργεια, «Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 73/2015 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
5ο
Κατανομή 3ης Δόσης 2015 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Γαλατσίου ποσού 99.790,09 €.
κ. Σοφία Ντάγλα – Λεπίδα
Αντιδήμαρχος
 
 
 
6ο
Λήψη απόφασης περί λύσεως μίσθωσης κτιρίου που στέγαζε τα παραρτήματα των 1ου & 6ου Νηπιαγωγείων Γαλατσίου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
7ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Γαλατσίου ως μέλους στο «Σύμφωνο Δημάρχων υπέρ της Τοπικής Βιώσιμης ενέργειας 2015 -2020».
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
8ο
Έγκριση αναγκαιότητας & τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας Βιβλίων Δημοτολογίου» συνολικής δαπάνης μαζί με ΦΠΑ 1.107,00€.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
9ο
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός παιδικής χαράς οδού Σύρου».
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
10ο
Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Αντιολισθηρών οδοστρωμάτων σε διάφορες οδούς – Εργολαβία 2013».
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
11ο
Έγκριση σύνταξης μελέτης «Σύνταξη τοπογραφικών μελετών έτους 2015».
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
12ο
Λήψη απόφασης – έγκρισης μελέτης, τευχών δημοπράτησης, τρόπος εκτέλεσης και διενέργειας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ – ΔΡΥΟΠΙΔΟΣ)».
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
13ο
Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδαφών για το συγχρηματοδοτούμενο έργο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
14ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. Αλβανού Στυλιανής από καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, επί της οδού Φιγαλείας 21.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
15ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. Δακτυλίδη Νικολάου από καταλόγους ΤΑΠ οικοπέδων, επί της οδού Κυθήρων 12.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
16ο
Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλής, του κ. MESITI ASTRIT.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                                
                                                                                                                                                                            
                                                                                                   Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
            ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]