Πρόσκληση Δ.Σ. για την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014

10-11-2014 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                               
 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                  
 Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 430383
 
 Γαλάτσι 10-11-2014
Αριθ. Πρωτ.: 45071
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 14η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα18:00 μ.μ.,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2015.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου, οικ. έτους 2015».
κ. Ιωάννης Βερούλης
Πρόεδρος Δ.Σ.
Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου
 
 
 
 
3ο
Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 2015».
κ. Κων/να
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη
Πρόεδρος Δ.Σ.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
 
4ο
Έγκριση τροποποίησης ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δήμους.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                 
                                                                                             
                                                                                                                     
                                            Η Πρόεδρος του Δ.Σ
 
                                     ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
     ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                                                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                       
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους                 
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 213.2055417
 
  Γαλάτσι 10-11-2014
 Αρ. Πρωτ.: 45072
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 14η Νοεμβρίου 2014,ημέραΠαρασκευήκαι ώρα 19:00 μ.μ. για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μόνο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
Μόνο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
 
 
 
Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 565/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με το προσαρμοσμένο, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α., σχέδιο του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου καθώς και των υπ΄ αρ. 593/2014 και 594/2014 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Ετήσιου οικ. έτους 2015 και των δύο Ν.Π. του Δήμου.
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                                   
                                                                   Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                    ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]