ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

05-04-2013 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

           

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                                          

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                        Γαλάτσι,  05 – 04- 2013

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                              Αριθ. Πρωτ.: 11481

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 10η Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘεμαΤΑ της ΗμερησιαΣ ΔιαταξηΣ

 

 

 

 

 

1ο

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Δήμου οικ. έτους 2013.

 

 

 

 

 

2ο

 

Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» οικονομικού έτους 2011 (από 1/1/2011 έως 6/5/2011)

 

 

 

 

 

3ο

 

Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» οικονομικού έτους 2011 (από 1/1/2011 έως 6/5/2011)

           

 

 

 

 

4ο

 

Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» οικονομικού έτους 2011.

 

 

 

 

 

5ο

 

Δημιουργία Υγειονομικού Μπλοκ στα βορειοανατολικά προάστια μεταξύ των Νοσοκομείων ΓΝ. Σισμανόγλειου, ΓΝ Αμαλία Φλέμιγκ, και του ΓΝ Παίδων Πεντέλης.

 

 

 

 

 

6ο

 

Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για τις λαϊκές αγορές που εδρεύουν στο Δήμο Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

7o

 

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).

 

 

 

 

 

8ο

 

Συγκρότηση συμβουλίου ένταξης μεταναστών.

 

 

 

 

 

9ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση του νέου λογότυπου της πόλης μας.

 

 

 

 

 

10ο

 

Λήψη απόφασης ανανέωσης άδειας Υπαίθριου Πλανόδιου και Στάσιμου εμπορίου (Καντίνα).

 

 

 

 

 

11ο

 

Αντικατάσταση μελών της ΔΕΠ α) εκπροσώπους του συλλόγου εκπαιδευτικών ΠΕ «Η Αθηνά» και β) εκπροσώπους από τη Γ’ ΕΛΜΕ.

 

 

 

 

 

12ο

 

Κατανομή 2ης δόσης συνολικού ποσού 88.389,15€ στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων τους, έτους 2013.

 

 

 

 

 

13ο

 

Λήψη απόφασης αναγκαιότητας ανάδειξης εταιρείας για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ για το έτος 2013 και τρόπου εκτέλεσης της διαδικασίας.

 

 

 

 

 

14ο

 

Έγκριση αναγκαιότητας ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη των εργασιών διαγράμμισης των θέσεων των θρησκευτικών εορτών του Δήμου ( Αγ. Ειρήνης & Αγ. Γλυκερίας) ενδεικτικής δαπάνης 1.500,00 €)

 

 

 

 

 

15ο

 

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της προμήθειας «Ανταλλακτικά μηχανημάτων κήπων» βάση του ποσού που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2013.

 

 

 

 

 

16ο

 

Έγκριση συνδρομής του Δήμου σε περιοδικά ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου έτους 2013.

 

 

 

 

 

17ο

 

Έγκριση διάθεσης ποσού 1.230 € που αφορά στη δράση ομάδων γονέων.

 

 

 

 

 

18ο

 

Ίδρυση και λειτουργία «Κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου μας»

 

 

 

 

 

 

19ο

 

Έγκριση εκδήλωσης για τη γιορτή της μητέρας και τη γιορτή του πατέρα.

 

 

 

 

 

20ο

 

 Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας.

 

 

 

 

 

21ο

 

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

22ο

 

Έγκριση αναγκαιότητας δαπάνης για την περιοδική ενίσχυση των οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου μας για το έτος 2013 και τρόπος εκτέλεσης της διαδικασίας.

 

 

 

 

 

23ο

 

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας. (Απόφαση Ο.Ε. 95/2013).

 

 

 

 

 

24ο

 

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας. (Απόφαση Ο.Ε. 146/2013).

 

 

 

 

 

25ο

 

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας. (Απόφαση Ο.Ε. 147/2013).

 

 

 

 

 

26ο

 

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων ή πλαστικών κώνων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων ή στο ρείθρο αντίστοιχα δημοτικών οδών. (Διαβίβαση 20/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ)

 

 

 

 

 

27ο

 

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων ή πλαστικών κώνων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων ή στο ρείθρο αντίστοιχα δημοτικών οδών. (Διαβίβαση 22/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ)

 

 

 

 

 

28ο

 

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης προστατευτικής μπάρας.

 

 

 

 

 

29ο

 

Παραχώρηση τριών (3) χώρων στάθμευσης φορτηγών μετφορών.

 

 

 

 

 

30ο

 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή συλλεκτήριων αγωγών φρεατίων υδροσυλλογής».

 

 

 

 

 

31ο

 

Περί επιστροφής καταβληθέντων παράβολων συνολικού ποσού 90 ευρώ παράβολο Δήμου Γαλατσίου.( SINO ANAMARIA).

 

 

 

 

 

32ο

 

Περί επιστροφής καταβληθέντων παράβολων συνολικού ποσού 300 ευρώ ήτοι: 210 ευρώ παράβολο ΔΟΥ Γαλατσίου και 90 ευρώ παράβολο Δήμου Γαλατσίου.(NOGA HATIK).

 

 

 

 

 

33ο

 

Περί επιστροφής καταβληθέντων παράβολων συνολικού ποσού 300 ευρώ ήτοι: 210 ευρώ παράβολο ΔΟΥ Γαλατσίου και 90 ευρώ παράβολο Δήμου Γαλατσίου.( DURMISHAJ VOJSAVA).

 

 

 

 

 

34ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, της εταιρείας AUTOHELLAS ΑΤΕΕ – HERTZ .

 

 

 

 

 

35ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Σταλίδη Δημητρίου επί της Ιθάκης 28.

 

 

 

 

 

36ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Τακτικού Παρασκευής επί της Κουντουριώτου 98.

 

 

 

 

 

37ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Βέττου Ζήκου επί της Ηνιόχου 18.

 

 

 

 

 

38ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Μοσχονά Ρεγγίνα επί των Νικηταρά 5 & Δωριέων 18.

 

 

 

 

 

39ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Πουλόπουλου Γεώργιου επί των Νικηταρά 5 & Δωριέων 18.

 

 

 

 

 

40Ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Μήτσουρα Χαράλαμπο επί των Νικηταρά 5 & Δωριέων 18.

 

 

 

 

 

41ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Γρηγοροπούλου Χρυσούλας επί της Αιγοσθενών 55.

 

 

 

 

 

42ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Κατσικάπη Ασημίνα επί των Νικηταρά 5 & Δωριέων 18.

 

 

 

 

 

43ο

 

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών του κ. Γερονικολόπουλου Γεωργίου από αναγκαστική σύνδεση αποχετευτικού αγωγού για το ακίνητο επί της οδού Σκουφά 11.

 

 

 

 

 

44ο

 

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών της κ. Ράντου Ευθαλίας από αναγκαστική σύνδεση αποχετευτικού αγωγού για το ακίνητο επί της οδού Καλογήρου Σαμουήλ 21 & Σουλίου.

 

 

 

 

 

45ο

 

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών της κ. Λύτρα Χριστίνας από αναγκαστική σύνδεση αποχετευτικού αγωγού για το ακίνητο επί της οδού Καλογήρου Σαμουήλ 21 & Σουλίου.

 

 

 

 

 

46ο

 

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών του κ. Λύτρα Νικόλαου από αναγκαστική σύνδεση αποχετευτικού αγωγού για το ακίνητο επί της οδού Καλογήρου Σαμουήλ 21 & Σουλίου.

 

 

 

 

 

47ο

 

Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας EXECUTIVE LEASE ΑΕ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

48ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Κουνάδη Γεωργίας, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

49ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Αποστολόπουλου Δημητρίου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

50ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Μυριδάκη Ευάγγελου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

51ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Πετρόπουλου Γεώργιου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

52ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Ανδρεάδου Σταυρούλας, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

53ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Φιτσάλου Στυλιανής, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

54ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Θάνου Ιωάννη, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

55ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Δρακόπουλου Γεώργιου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                                                                   

                                                                        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

                                                                        ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς :

Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ :

 

 1. ΔΕΡΕΔΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ                       (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
 2. ΚΑΠΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ                            (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
 3. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ           (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 4. ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                            (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 5. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ            (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 6. ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                 (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 7. ΚΟΥΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ                        (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 8. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 9. ΜΑΝΙΑΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
 10. ΖΩΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 11. ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 12. ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ  ΣΟΦΙΑ
 13. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 14. ΚΙΤΣΙΝΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ
 15. ΜΠΟΥΡΑ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 16. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 17. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΜΑΡΙΑ
 18. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
 19. ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 20. ΑΝΔΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
 21. ΚΟΜΠΟΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
 22. ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 23. ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 24. ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 25. ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 26. ΚΑΖΑΓΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 27. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 28. ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 29. ΖΕΡΒΑ – ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ
 30. ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
 31. ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
 32. ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

και τον Πρόεδρο του ΤΟ.ΣΥ.Ν. ΚΩΝ/ΝΟ ΝΤΑΓΛΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr