ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

04-03-2016 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Γαλάτσι, 04-03-2016                       Αριθ. Πρωτ.: 7005
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων   Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 09η Μαρτίου 2016,ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Έκφραση γνώμης επί της Α΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & ΑλληλεγγύηςΔήμουΓαλατσίου, οικ. έτους2016».
κ. Κων/να
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη
Πρόεδρος Δ.Σ.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
 
2ο
Έγκριση έκδοσης τριών (3) εγγυητικών επιστολών του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α. υπέρ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2015-2016.
 
κ. Κων/να
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη
Πρόεδρος Δ.Σ.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
 
3ο
Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γαλατσίου και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. περί Κατάρτισης Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) και Οργάνωσης και Υλοποίησης Δράσεων Προβολής & Δημοσιότητας στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου στο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
4ο
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2016.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
5ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 42/2016 εισήγησης – απόφασηςτης Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση κατοίκων του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
6ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 81/2016 εισήγησης – απόφασηςτης Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση κατοίκων του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
7ο
Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της ΔΑΓ Α.Μ.Ε. οικον. έτους 2016.
κ. Ευάγγελος Μπουγιούκας
Πρόεδρος ΔΑΓΑΜΕ
 
 
 
8ο
Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού για το Δημοτικό Ιατρείο.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
9ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας μιας (1) κουρτίνας σκίαστρου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
10ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας διαφόρων εντύπων, φακέλων και βιβλιοδεσίας αρχείων – εγγράφων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
11ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας χρωμάτων και λοιπών μικροϋλικών (πινέλα, ταινίες σήμανσης κ.α.) για τις ανάγκες οργάνωσης λειτουργίας εμποροπανηγύρεων επ’ ευκαιρία θρησκευτικών εορτών (Αγίας Ειρήνης, Αγίας Γλυκερίας και Προφήτη Ηλία).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
12ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας τριών (3) βιβλίων (Ελληνικής Ιθαγένειας) για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
13ο
Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης για τον εορτασμό της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου 2016 – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.0001 οικονομικού έτους 2016.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
14ο
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 416/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έκδοση εγγυητικής επιστολής ΔΕΠΑ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
15ο
Έκδοση εγγυητικής επιστολής ΔΕΠΑ ποσού 1.560,00 € οικονομικού έτους 2016.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
16ο
Ορισμός Εκπροσώπου και Υπευθύνων του Δήμου Γαλατσίου για τη συνέχιση των Προγραμμάτων αντιμετώπισης της Φτώχειας έως 30-06-2016.
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
17ο
Έγκριση εκδήλωσης – Δράσης πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6442.0001 ποσού 240,00 € και καθορισμός τρόπου ανάδειξης προμηθειών και υπηρεσιών.
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
18ο
Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με θέμα: “Αγωγή Υγείας για την σύγχρονη γυναίκα”.
 
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
19ο
Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με θέμα: "Ζάχαρη, φίλος ή εχθρός".
 
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
20ο
Έγκριση διοργάνωσης σεμιναρίου με θέμα: "Πρώτες Βοήθειες και διάσωση" από την υπό σύσταση ομάδα Διάσωσης Γαλατσίου.
 
 
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
21ο
Έγκριση διενέργειας ημερίδας ενημέρωσης για τα κουνούπια και τις ασθένειες που μεταδίδονται από διαβιβαστές.
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
22ο
Έγκριση παραχώρησης χώρου ως έδρα, στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) για το Φιλοζωικό Σωματείο Γαλατσιώτικες Αδέσποτες Φάτσες (ΓΑΦ)".
 
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
23ο
Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ.87/Τ.98.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
24ο
Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: ‘’Αναγκαστικών συνδέσεων – Εργολαβία Α2’’.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
25ο
Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: ‘’Συντήρηση – επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων & προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών’’ – εργολαβία 2016.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
26ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης οδού Ζήνωνος (από υπ. φρ. 44-2 έως οδό Στεφανοπούλου)».
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
27ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή αντιολισθηρών οδοστρωμάτων σε διάφορους οδούς – Εργολαβία 2013» – Αριθμός Μελέτης 47/2013.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
28ο
Χορήγηση παράτασης του έργου: «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ. Γαλατσίου».
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
29ο
Χορήγηση παράτασης του έργου: «Συντήρηση Άλσους Βεϊκου».
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
30ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Σύρου αρ. 57 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 06/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
31ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κύκνων αρ. 22 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 07/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
32ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 27 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 08/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
33ο
Επανεξέταση αιτήματος παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ρεθύμνης αρ. 45 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 09/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
34ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στοπεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Νικοτσαρά αρ. 11 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 10/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
35ο
Επανεξέταση αιτήματος χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης στην είσοδο νομίμως υφιστάμενου γκαράζ επί της οδού Νάξου αρ. 41 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 11/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
36ο
Επανεξέταση αιτήματος χορήγησης ή μη άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης της εισόδου νομίμως υφιστάμενου γκαράζ επί της οδού Σερρών αρ. 14 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 12/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
37ο
Επανεξέταση αιτήματος για Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στο Θεραπευτικό Κέντρο “Ένεκα Λόγου & Έκφρασης” επί της οδού Λητούς αρ. 1 για λειτουργικούς λόγους (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 28/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
38ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κυθήρων αρ. 15 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 35/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
39ο
Εισήγηση κοπής δένδρου επί της οδού Πλ. Κύπρου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 30/2016 Ε.Π.Ζ.).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
40ο
Εισήγηση κοπής δένδρου επί της οδού Ήβης 55 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 31/2016 Ε.Π.Ζ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
41ο
Εισήγηση κοπής δένδρου επί της οδού Εκάβης 86 & Αγ. Ειρήνης (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 32/2016 Ε.Π.Ζ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
42ο
Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών της κ. Αθανασίου Αλίκης επί της Λ. Γαλατσίου 90.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
43ο
Μείωση Δημοτικών Τελών, σε κάτοικο του Δήμου μας, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 2143/25-01-2016 αίτησή του.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
44ο
Διαγραφή χρέωσης τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων και προστίμου λόγω μη καταβολής.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
45ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. οικοπέδου, της κ. Ξένου – Κασσιανού Μαρίνας, επί της οδού Ηπείρου 35.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
46ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
 
                                                                                          Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
                                                                                  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
       
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]