Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

23-03-2018 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
Γαλάτσι, 23.03.2018 
 Αριθ. Πρωτ. 7431
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 27η Μαρτίου 2018,ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1ο
Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστουχρόνου κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 203/2016 δικαστικής απόφασης.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 169/2016 περί «Έγκρισης της συμμετοχής του Δήμου, ως εταίρος σε σχήμα με leader την Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» για την υποβολή των προτάσεων α) M.EN.S. (Mental European Network of Sports Events) & β) EVENTS (EUROPEAN VOLUNTEER EVENTS for THERAPY through SPORTS) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS +: Sport και εξουσιοδότηση προς το Δήμαρχο για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων» ως προς το χρόνο διεξαγωγής.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
3ο
Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Γαλατσίου στο πρόγραμμα Urban Innovative Action που είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
4ο
Έγκριση Δελτίων Απογραφής Έναρξης των αποθεμάτων της αποθήκης του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
5ο
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
6ο
Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, για τη διενέργεια και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευές για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων πρανών στην Περιφερειακή οδό (από Έβρου έως αυχένα) και στην οδό Δράμας στη συμβολή των οδών Δράμας, Καβάλας και Κυθήρων Δήμου Γαλατσίου».
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
7ο
Έγκριση της Κυκλοφοριακής Μελέτης για το έργο «Ανάπλαση νησίδαςΠρωτοπαπαδάκη από οδόΕλ. Βενιζέλου έως την Περιφερειακή Αττικού Άλσους» (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 36/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
8ο
Διαγραφή προστίμου λόγω μη υποβολής δήλωσης μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος του κ. ΤΖΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                                                  
                                                                                             Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                                         
                                                                                  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr