Πρόσκληση Δ.Σ. για τις 12 Φεβρουαρίου 2013

08-02-2013 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                          

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                        Γαλάτσι,  08 – 02- 2013

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                               Αριθ. Πρωτ.: 4226

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 12η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ

 
 
Θεματα της Ημερησιας Διαταξης

 

 

 

 

 

1ο

 
 

Μείωση δημοτικών τελών κατά 50%.

 

2ο

 

Διεξαγωγή ιερών πανηγύρεων Αγ. Ειρήνης και Αγ. Γλυκερίας (Διαβίβαση αρ. 5/2013 απόφαση – εισήγηση Ε.Π.Ζ).

 

 

 

 

 

3ο

 

Ορισμός ενός (1) συμβούλου και του αναπληρωτή του, ως μέλος της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, οικονομικού έτους 2013.

 

 

 

 

 

4ο

 

Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, καθώς και ενός (1) εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων του Δήμου μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή αυτή.

 

 

 

 

 

5ο

 

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση της επιτροπής για την καταστροφή πεπαλαιωμένου υλικού του Δήμου.

 

 

 

 

 

6ο

 

Καθορισμός κριτηρίων και προϋποθέσεων προγραμμάτων οικονομικών ενισχύσεων.

 

 

 

 

 

7ο

 

Καθορισμός ειδικοτήτων και αριθμού συμβάσεων μίσθωσης έργου για το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης».

 

 

 

 

 

8ο

 

Ίδρυση αγοράς βιοκαλλιεργητών στο Δήμο Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

9ο

 

Παραχώρηση του Κυλικείου του Πολιτιστικού κέντρου ΚΑΜΙΝΙ στην ‘Ανώνυμη Μονομετοχική Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου προς εκμετάλλευση.

 

 

 

 

 

10ο

 

Έγκριση διενέργειας προμηθειών καθώς και του τρόπου εκτέλεσής τους βάσει των ποσών που έχουν εγγραφεί στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013.

 

 

 

 

 

11ο

 

Έγκριση για τη διενέργεια και την κάλυψη της δαπάνης της εκδήλωσης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2013.

 

 

 

 

 

12ο

 

Έγκριση για τη διενέργεια και την κάλυψη δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης για τα ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2013.

 

 

 

 

 

13ο
 

 

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την 12μηνη ασφάλιση των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου.

 

 

 

 

 

14ο

 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βαφή κοινόχρηστων χώρων (πλατειών – νησίδων)», αριθμός μελέτης 26/2012.

 

 

 

 

 

15ο

 

Επικαιροποίηση των με αριθ. 353/2009 και 125/2010 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. 75/τ.98 και αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.

 

 

 

 

 

    16ο

 

Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης Α.Π.15 και έγκριση α) συμμετοχής στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2007-2013 στον άξονα προτεραιότητας 1, «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» Θεματική προτεραιότητα : Περιφερειακές και τοπικές οδοί ΚΩΔ:23 – Συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ β) της μελέτης 13/2013 του έργου: «Βελτίωση τοπικών οδών Δήμου Γαλατσίου και ορισμός υπεύθυνου πράξης.

 

 

 

 

 

    17ο 

 

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων ή πλαστικών κώνων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων ή στο ρείθρο αντίστοιχα δημοτικών οδών.

 

 

 

 

 

    18ο

 

Παραχώρηση χώρων στάθμευσης φορτοεκφόρτωσης.

 

 

 

 

 

    19ο

 

Παράταση περαίωσης προθεσμίας για την εργασία «Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών – Εργολαβία 2012», αριθμός μελέτης 11/2012.

 

 

 

 

 

20ο

 

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου «Αναγκαστικές συνδέσεις –Α1».

 

 

 

 

 

21ο

 

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή πλατείας μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου – Λυκούργου – Ύδρας & Απειράνθου».

 

 

 

 

 

    22ο

 

Αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

 

 

 

 

 

23ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Κατσάνου Γεωργίας από βεβαιωτικούς καταλό­γους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Φανερωμένης 7.

 

 

 

 

 

24ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Τσάμου Γεώργιου από βεβαιωτικούς καταλόγους   κλήσεων (Κ.Ο.Κ.)

 

 

 

 

 

25ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Sholla Krist Haar από βεβαιωτικούς καταλόγους   κλήσεων (Κ.Ο.Κ.)

 

 

 

 

 

26ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Θεοφανόπουλος Σπήλιος από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

27ο

 

Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας AVIS (OLYMPICεμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις Α.Ε.) από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

28ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Φακιδάρη Θεοδώρας από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

29ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Κάτση Κων/νου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

30ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Τσίρου Μαρίας από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.)

 

 

 

 

 

31ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Κοντοκώστα Βασίλειου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

     Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                                                                  

                                                                        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 
 
 

                                                                      ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  


Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr