Πρόσκληση ΔΣ για τις 12 Ιουλίου

08-07-2011 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                                            

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                Γαλάτσι  8-07-2011

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                        Αριθ. Πρωτ.: 27892
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα τη 12η Ιουλίου 2011,ημέραΤρίτη και ώρα 19:30,για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
 

 
 

 
Θεματα της Ημερησιας Διαταξης

 

 

 

 

 

1ο

 

Έγκριση ισολογισμού πρώτης υπερδωδεκάμηνης χρήσης 1-12-2009 έως 31-12-2010 της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

2ο

 

Έγκριση έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου για τα πεπραγμένα της εταιρείας και απαλλαγή των μελών του απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

 

 

 

 

 

3ο

 

Έγκριση αμοιβών Προέδρου Δ/ντος Συμβούλου και ελεγκτών της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

4ο

 

Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίουκαι ελεγκτών και καθορισμός αμοιβής τους.

 

 

 

 
 

 

5ο

 

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Γαλατσίου στο Ο.Τ. 111 σε ιδιοκτησίες των κ.κ. Σ. Σπυρόπουλου κ.λ.π. λόγω άρσης απαλλοτρίωσης.

 

 

 

 

 

6ο

 

Μετατόπιση αναπηρικής θέσης στάθμευσης του κ. Σιούπουλη Σπυρίδωνα που βρίσκεται επί της οδού Λεωνιδίου αρ. 23.

 

 

 

 

 

7ο

 

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων ή πλαστικών κώνων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων ή στο ρείθρο αντίστοιχα δημοτικών οδών.

 

 

 

 

 

 8ο

 

Χορήγηση άδειας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας οικ. έτους 2011.

 

 

 

 

 

 9ο

 

Διαγραφή χρεώσεων της κ. Χρυσικοπούλου Κανέλλας από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ, για το ακίνητο επί της οδού Ανταίου αρ. 24 και Ναρκίσσου.

 

 

 

 

 

   10ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. LAZZARO MARIAPIA  από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

11ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. GODOLIA IDAJET από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

12ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Φραγκουλόπουλου Γεωργίου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

13ο

 

Ρύθμιση οφειλών (αρ. 54 του Ν. 3979/2011).

 

 

 

 

 

14ο

 

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών του κ. Χρυσάφη Θωμά από αναγκαστική σύνδεση αποχέτευσης για το ακίνητο επί της οδού Δωριέων 25 και Νικοτσάρα 7.

 

 

 

 

 

15ο

 

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών του κ. Βόσσιου Πέτρου από αναγκαστική σύνδεση αποχέτευσης για το ακίνητο επί της οδού Μεσολογγίου 24 και Νικοτσάρα 1.

 

 

 

 

 

16ο

 

‘Εγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της κ. Αγγελοπούλου Παναγιώτας δημότη και κατοίκου του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

 

 

 

17ο

 

Επιλογή με μυστική ψηφοφορία Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 
 
 
                                                                                 H Πρόεδρος  του Δ.Σ.
 
 
 
 
 
                                                                         ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΤΣΙΝΗ
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς :
Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ :
 
1.    ΔΕΡΕΔΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ                        (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.    ΚΑΠΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ                             (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
3.    ΖΩΜΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ                   (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

4.    ΜΠΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ                         (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

5.    ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ                 (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)   

6.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΘΥΜΙΟ   (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

7.    ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                            (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

8.    ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ     

9.    ΜΑΝΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ

10. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
11. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΜΑΡΙΑ
12. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
13. ΔΗΜΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
14. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
15. ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
16. ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ
17. ΚΟΥΛΗ ΚΑΝΕΛΛΟ
18. ΤΣΙΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
19. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20. ΑΝΔΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟ
21. ΚΟΜΠΟΤΗ ΙΩΑΝΝΗ
22. ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
23. ΡΩΜΑΝΟ ΙΩΑΝΝΗ
24. ΠΙΤΤΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑ
25. ΣΙΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΗ
26. ΚΑΖΑΓΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
27. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
28. ΑΓΓΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
29. ΖΕΡΒΑ – ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ
30. ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

31. ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

32. ΛΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
 
και τον Πρόεδρο του ΤΟ.ΣΥ.Ν. ΚΩΝ/ΝΟ ΝΤΑΓΛΑ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr