Πρόσκληση Δ.Σ. για τις 13 Απριλίου

11-04-2011 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
     ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                             Γαλάτσι     10786    
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      Αριθ. Πρωτ. 08/04/2011   
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 210.2143417
 
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα τη 13η Απριλίου  2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.4 του Νέου Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
 
 
 
 
 
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ της Ημερησιας Διαταξης
 
 
 
 
 
 
 
Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2010 του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει τη πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία
                                                     Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
                                                                       
 
  
                                                          ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΙΤΣΙΝΗ                                                               
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr