Πρόσκληση Δ.Σ. για τις 15 Μαϊου

10-05-2013 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                          

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Γαλάτσι,  10 – 05- 2013

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                          Αριθ. Πρωτ.: 15814

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 15η Μαΐου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜΑΤΟΣ

 
 
Θεματα της Ημερησιας Διαταξης

 

 

 

 

 

1ο

 

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2013.

 

 

 

 

 

2ο

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Δήμου οικ. έτους 2013.

 

 

 

 

 

3ο

 

Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ’ Τριμήνου 2012 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 – Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 161/2013 απόφασης της Ο.Ε.

 

 

 

 

 

4ο

 

Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α’ Τριμήνου 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 – Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 162/2013 απόφασης της Ο.Ε.

 

 

 

 

 

5ο

 

Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2011 (από 1/1/2011 έως 6/5/2011)του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η  Δήμου Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

6ο

 

Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2011(από 1/1/2011 έως 6/5/2011) των Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

7ο

 

Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2011 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

 

 

 

 

 

8ο

 

Εξόφληση δικαστικής απόφασης με την οποία επιδικάστηκε αναδρομικά η καταβολή του επιδόματος των 176 € στους εργαζόμενους αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου του Δήμου Γαλατσίου και συμφωνία τρόπου καταβολής των οφειλόμενων ποσών.

 

 

 

 

 

9ο

 

 Δημιουργία «Δικτύου Επιχειρηματικότητας» στο Δήμο Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

10ο

 

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας. (Απόφαση Ο.Ε. 203/2013).

           

 

 

 

 

11ο

 

Παράταση συμβατικής υποχρέωσης για την υπηρεσία Βιοκλιματική Ανάπλαση επέκτασης Κέντρου Πόλης του Δήμου Γαλατσίου και Πλατείας Λέσινγκ.

 

 

 

 

 

12ο

 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της εργασίας «Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών – Εργολαβία 2011» Αριθμός μελέτης 12/2011.

 

 

 

 

 

13ο

 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της εργασίας «Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών – Εργολαβία 2008».

 

 

 

 

 

14o

 

 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων ή πλαστικών κώνων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων ή στο ρείθρο αντίστοιχα δημοτικών οδών. (Διαβίβαση 26/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ).

 

 

 

 

 

15ο

 

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ΧΕ 406/29-03-2013 στο όνομα του υπαλλήλου Κοντού Κωνσταντίνου για την καταβολή ποσού για προμήθεια κουπονιών για κάρτα απεριορίστων διαδρομών έτους 2013.

 

 

 

 

 

16ο

 

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ΧΕ 407/29-03-2013 στο όνομα της υπαλλήλου Στεφανοπούλου Σταυρούλας για την καταβολή ποσού για προμήθεια εισιτηρίων μέσων μαζικής μεταφοράς.

 

 

 

 

 

17ο

 

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ΧΕ 76/12-03-2013 στο όνομα του υπαλλήλου Τσιακίρη Δήμου για την καταβολή ποσού για προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος για ανεφοδιασμό μηχανής γραμματοσήμανσης

 

 

 

 

 

18ο

 

Καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης στον υπάλληλο του Δήμου μας Γκιουζέλη Ιωάννη του Θωμά κλάδου ΠΕ11-Πληροφορικής.

 

 

 

 

 

19ο

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00 € για την κάλυψη των εξόδων διενέργειας της εκδήλωσης για τη γιορτή της μητέρας και τη γιορτή του πατέρα.

 

 

 

 

 

20ο

 

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών της κ. Γερονικολοπούλου Αικατερίνης από αναγκαστική σύνδεση αποχετευτικού αγωγού για το ακίνητο επί της οδού Σκουφά 11.

 

 

 

 

 

21ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Αβραμίδη Αντζέλικας για το ακίνητο επί της οδού Δράμας 8-10 Ξάνθου από βεβαιωτικό κατάλογο ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων για τα έτη 2008 έως και το 2012.

 

 

 

 

 

22ο

 

Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας AldAutomotiveαπό βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ).

 

 

 

 

 

23ο

 

Διαγραφή χρέωσης της AtticaBankαπό βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

24ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Ντούκα Ντριτάν από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

25ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Τσίτουρα Παναγιώτη από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

26ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Ντούνη Δημητρίου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

27ο

 

Διαγραφή χρέωσης παράβασης της εταιρείας EMPORIKIRENT από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

28ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Χάϊδου Ευστρατίου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

29ο

 

Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας Κ. Κρυάδας & ΣΙΑ Ο.Ε από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

30ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Σαισανά Μάρθας από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

31ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Γορνέλου Γεωργίου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

32ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Λιάπη Γρηγορίου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

33ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Πίτσαβου Αντιγόνης από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

34ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Μαντά Δημητρίου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

35ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Κονιτόπουλου Γεωργίου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

36ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Τσαγκρινού Μαρίας από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

37ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Βιτζηλαίου Ελισσάβετ από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

38ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Αλεξοπούλου Τσικρ Ισμην από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

39ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ.Κρόμπα Κωνσταντίνου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

40ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Ξυνής Πηνελόπης από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

41ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Χουσάκου Άννας από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

42ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Ευαγγελίδου Δάφνης από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

43ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Στεργίου Λευτέρη από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

44ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Γιουλάτου Παναγιώτη από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

45ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Κώτση Αναστασίας από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

46ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Σουϊτζόγλου Κωνσταντίνου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

47ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Σουϊτζόγλου Στέφανου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

48ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Κατσούλα Αθανασίου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

49ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Κωστή Ευαγγέλου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

50ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Βρέντζου Ιωάννη από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

51ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Παναγόπουλου Δημητρίου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

52ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Μήτσου Θωμά από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

53ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Τσιφτοπούλου Ευμορφίας από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

54ο

 

Έγκριση για τη διενέργεια και την κάλυψη δαπανών εκδηλώσεων των σχολείων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

     55ο    Έγκριση για τη διενέργεια και την κάλυψη δαπανών εκδηλώσεων των σχολείων Δευτεροβάθμιας                    εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου.

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 
 

                                                                        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 
 
 

                                                                        ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr