Πρόσκληση Δ.Σ. για τις 16 Ιανουαρίου 2013

11-01-2013 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                          

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                          Γαλάτσι, 11- 01- 2013

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                       Αριθ. Πρωτ.: 890

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 16η Ιανουαρίου 2013,ημέραΤετάρτη και ώρα 19:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ

 
 
Θεματα της Ημερησιας Διαταξης

 

 

 

 

 

1ο

 

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.4 Ν. 3852/2010 και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

 

 

 

 

 

2ο

 

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 4  Ν. 3852/2010 και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

 

 

 

 

 

3ο

 

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.

 

 

 

 

 

4ο

 

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.

 

 

 

 

 

5ο

 

Καθορισμός αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ».

 

 

 

 

 

6ο

 

Καθορισμός αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».

 

 

 

 

 

7ο

 

Ανάκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου «Ανώνυμης Μονομετοχικής εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου» και εκλογή νέων μελών. Καθορισμός αμοιβής Προέδρου, Διευθύνοντα συμβούλου και μελών της «Ανώνυμης Μονομετοχικής εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου».

 

 

 

 

 

8ο

 

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρεώσεων οικ. έτους 2012 που δεν έχουν εκτελεστεί εν μέρει.

 

 

 

 

 
 
 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                                                                  

                                                                        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 
 
 

                                                                        ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

 
 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr